Zasiłek rodzinny

17 lutego 2016 r.

Michalina Topolewska

Topolewska: Jałowy spór o dodatki17 lutego 2016 r.

Niedługo miną dwa lata od czasu, gdy Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rodzic, któremu urodziły się wieloraczki i który korzysta z urlopu wychowawczego, ma prawo do dodatku do zasiłku na każde dziecko. Uchwała sądu miała rozwiać rozbieżności interpretacyjne, jakie się pojawiały w wyrokach, ale jednocześnie doprowadziła do tego, że gminy, rodzice oraz prokuratorzy toczą przed sądami spory o liczbę świadczeń. I nic nie wskazuje, że ich kres nastąpi w najbliższym czasie.

27 października 2015 r.

Mimo korzystnego dla rodziców wieloraczków rozstrzygnięcia ich sytuacja nie uległa poprawie.

Po dwa świadczenia na bliźnięta trzeba iść do sądu27 października 2015 r.

Od trzech miesięcy jestem na urlopie wychowawczym, zajmuję się dwoma synkami – bliźniakami. Złożyłam w ośrodku pomocy społecznej wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym dodatku do zasiłku, który jest związany z urlopem wychowawczym. Dostałam właśnie decyzję, że na każdego syna dostanę zasiłek, ale dodatek tylko jeden. Powiedziano mi, że tak wynika z przepisów. Czy naprawdę nie mam szans na dwa dodatki, skoro słyszałam, że niektórzy rodzice je otrzymują – pyta pani Małgorzata.