Zasiłek opiekuńczy

12 grudnia 2014 r.

Autorzy projektu ustawy zakładają, że jej przepisy wchodziłyby stopniowo, zaczynając od osób z najcięższą niesamodzielnością.

Czeki opiekuńcze dla seniorów? Projekt ustawy trafi do premier Kopacz12 grudnia 2014 r.

1 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych będzie mogła otrzymać osoba z pierwszym stopniem niesamodzielności. Przy drugim i trzecim poziomie ma to być odpowiednio 850 zł oraz 650 zł. Czeki opiekuńcze to najważniejszy element projektu przygotowanego przez zespół ekspertów działających pod przewodnictwem Mieczysława Augustyna, senatora PO. Nie wiadomo, czy zgodzi się na niego Ministerstwo Finansów.

11 grudnia 2014 r.

Według założeń projektu czek otrzymywałyby osoby niesamodzielne według stopnia niesamodzielności, który oceniałyby powiatowe komisje orzekające

Czek opiekuńczy zreformuje pomoc osobom niesamodzielnym?11 grudnia 2014 r.

"Narzędziem, przy pomocy którego chcemy to wykonać, jest czek opiekuńczy. Ma to być pomoc finansowa adresowana wprost do zainteresowanych. Pierwszy raz chcemy zrealizować w Polsce to, o czym od czasu przemian się mówi, żeby pieniądz szedł za klientem. Teraz ma za nim pójść w formie czeku opiekuńczego" - wyjaśniał dziennikarzom Augustyn.

5 sierpnia 2013 r.

Kto pierwszy złoży wniosek, otrzyma specjalny zasiłek opiekuńczy5 sierpnia 2013 r.

Gmina, wydając decyzję o przyznaniu pomocy na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny, nie musi sprawdzać kolejności alimentacji wynikającej z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, który od początku tego roku przysługuje osobom niespełniającym restrykcyjnych zasad uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo na co dzień