Zasiłek opiekuńczy

7 października 2016 r.

Sam ZUS nie mówi wprost, jakie są jego kompetencje w tym przypadku ani czy badania stanu zdrowia dzieci faktycznie są przeprowadzane.

ZUS (nie) sprawdzi, czy dziecko choruje, czyli nadużycia w zasiłku opiekuńczym (nie) do wykrycia7 października 2016 r.

Z zasiłku opiekuńczego można korzystać zasadniczo wtedy, gdy mamy chore dziecko do lat 14. Wystarczy wówczas uzyskać zwolnienie lekarskie w celu opieki nad dzieckiem, a świadczenie można pobierać do 60 dni w roku. To, że ubezpieczeni korzystają z tej możliwości, nie jest niczym nadzwyczajnym – mają do tego prawo. Nie zawsze jednak odbywa się to w pełni etycznie.

20 sierpnia 2016 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje tylko wtedy, jeżeli nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę.

Zasiłek opiekuńczy także za opiekę nad teściową20 sierpnia 2016 r.

Mieszkam wspólnie z żoną i matką. Matka poważnie choruje, często któreś z nas musi z nią zostać w domu, bierzemy wtedy urlop. Powiedziano mi w kadrach, że oboje z żoną możemy wziąć przez 14 dni w roku kalendarzowym zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny. Nikt mi jednak nie wyjaśnił, czy zasiłek w tym wymiarze przysługuje łącznie, czy też każde z nas ma do dyspozycji 14 dni.

Prawo na co dzień

Reklama