Zasiłek macierzyński

9 listopada 2016 r.

Praca na umowę-zlecenie lub o dzieło w trakcie urlopu rodzicielskiego u szefa, który go udzielił, nie powoduje obniżenia zasiłku macierzyńskiego.

Czy można pobierać zasiłek macierzyński i pracować na pełnym etacie9 listopada 2016 r.

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego nie musi całego czasu poświęcać dziecku. Mimo obowiązków rodzicielskich nadal może pozostać aktywny zawodowo. Wynika to wprost z art. 1821e k.p. Zgodnie z nim może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

30 sierpnia 2016 r.

Nieścisłości dotyczą 2 dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Poradnik resortu dla rodziców z błędami: Nieścisłości przy urlopie macierzyńskim i dniach na opiekę30 sierpnia 2016 r.

Nieprawidłowe wskazanie osób uprawnionych do części urlopu macierzyńskiego i zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, to przykładowe nieścisłości, jakie zawiera poradnik dla rodziców udostępniony wczoraj na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z informacji „Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać” wynika np. że „jeśli matka przebywa w szpitalu, część jej urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec, dziadkowie albo rodzeństwo dziecka – jeśli są pracownikami”.

1 maja 2016 r.

Za czas 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

O ile zwiększy się zasiłek macierzyński, jeśli pracownik łączy pracę z urlopem rodzicielskim1 maja 2016 r.

Pracownica zatrudniona na 1/2 etatu zakończy urlop macierzyński 20 maja 2016 r. Od 21 maja przejdzie na urlop rodzicielski w pełnym wymiarze, który będzie trwał do 30 grudnia br. Od 1 czerwca 2016 r. przez 16 tygodni chce łączyć urlop rodzicielski z pracą na 1/4 etatu. Dotychczasowe wynagrodzenie w wysokości 1200 zł zostanie zmniejszone do 600 zł. Ile wyniesie jej zasiłek macierzyński w tym okresie? O ile wydłuży się jej urlop rodzicielski? Pracownica nie złożyła oświadczenia PIT-2.

24 marca 2016 r.

Komentarz zawiera również wyjaśnienia do części przepisów rozdziału 10 ustawy, dotyczącego dokumentowania prawa do zasiłków oraz zasad postępowania przy ustalaniu do nich prawa oraz ich wypłaty.

Komentarz do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 3)24 marca 2016 r.

Trzecia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 159 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa) zawiera wyjaśnienia do przepisów dotyczących podstawy wymiaru zasiłków dla pracowników (art. 41–47) oraz uregulowań w zakresie podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie (art. 48–52a).

Prawo na co dzień

Reklama