Wiadomości z działu Praca

25 kwietnia 2018 r.

Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o osoby nieposiadające zdolności do jakiejkolwiek pracy" - czytamy dalej w OSR.

Planowana podwyżka renty socjalnej to koszt ok. 45 mln zł miesięcznie25 kwietnia 2018 r.

Podwyższenie kwoty renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy spowoduje wzrost wydatków na renty socjalne o około 45 mln zł w skali miesiąca, podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.

25 kwietnia 2018 r.

Sąd nie uwzględnił zarzutów stawianych przez matkę, stwierdzając, że została prawidłowo poinformowana o konieczności zgłaszania okoliczności związanych ze zmianą sytuacji dochodowej rodziny.

Brak zgłoszenia dochodu, 500+ do zwrotu 25 kwietnia 2018 r.

Treść pouczenia do wniosku jest tak skonstruowana, że zawiera zapisy o obowiązku informowania na bieżąco gminy o zmianach sytuacji dochodowej rodziny, które mają wpływ na pobieranie 500 zł na dziecko. Dlatego rodzic nie może wskazywać, że nie został prawidłowo powiadomiony o tym wymogu.

24 kwietnia 2018 r.

Eksperci PwC przeprowadzili również analizę dotyczącą wynagrodzenia netto dla osób zamożnych, to jest takich, które otrzymują pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku polskiego singla zarobki netto wynoszą 67% (10 pozycja ex aequo z Węgrami), a w przypadku rodziny to 73% (6).

PwC: Polska jest w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS wśród krajów UE24 kwietnia 2018 r.

Polska pozostaje w środku rankingu łącznych obciążeń PIT i ZUS na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE) , wynika z raportu PwC "Praca w Unii Europejskiej - podatki i składki 2018". Wynagrodzenie netto przeciętnie zarabiającej polskiej rodziny (po odjęciu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek pracowniczych na ubezpieczenia społeczne) wynosi obecnie 77% wynagrodzenia brutto i 79%  wobec średniej w UE, co daje 18. miejsce w zestawieniu 28 krajów UE.

Polecane

Polecane