Wiadomości z działu Praca

24 listopada 2017 r.

urzędnik

CBA zamknie drzwi obrotowe na klucz. Przesiadki do biznesu zakazane przez 3 lata24 listopada 2017 r.

 Albo, zdaniem Krzysztofa Łandy, byłego wiceministra zdrowia, a obecnie konsultanta w znanej firmie prawniczej, nie powinno się ograniczać byłym urzędnikom możliwości podejmowania zatrudnienia w sektorze prywatnym, albo należy im przyznawać rekompensaty finansowe za zakaz zatrudniania w tych podmiotach, dla których urzędnik wydawał decyzje.

23 listopada 2017 r.

Nowe przepisy mogą być nie lada wyzwaniem dla małych i średnich firm, które nie mają własnych departamentów prawnych

Kłopotliwe zatrudnianie obcokrajowców23 listopada 2017 r.

Pracodawcy i urzędy pracy obawiają się, że nowe zasady spowodują chaos i sparaliżują wydawanie pozwoleń na pracę dla pracowników ze Wschodu. To może oznaczać poważne problemy dla firm, które już teraz narzekają na braki kadrowe.

23 listopada 2017 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według „wielkich" grup zawodów w październiku 2016 r.

Cała prawda o polskich wynagrodzeniach: Rośnie liczba pracowników zarabiających najniższą krajową23 listopada 2017 r.

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 18,5 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet w październiku 2016 roku, wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego "Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r." Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4346,76 zł w październiku ub. r.

23 listopada 2017 r.

Poza tym firmy farmaceutyczne zwracają uwagę między innymi na nowe przepisy dotyczące sygnalistów, które mogą być nadużywane, oraz brak miarkowania kar, np. za zatrudnienie byłych urzędników przed upływem trzech lat.

Negocjacje bez tajemnic. Czy znikną niektóre leki?23 listopada 2017 r.

Informacje o rozmowach firm farmaceutycznych z Ministerstwem Zdrowia dotyczące refundacji leków będą dostępne dla wszystkich. Tak wynika z projektu ustawy o jawności, przygotowanego przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

23 listopada 2017 r.

Drugie czytanie rządowego projektu stało się także okazją do zgłoszenia poprawek.

Sejm nadal pracuje nad likwidacją 30-krotności23 listopada 2017 r.

Wszystko wskazuje na to, że od stycznia pracodawcy będą musieli płacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wszystkich przychodów swoich pracowników. W Sejmie w błyskawicznym tempie toczą się prace nad rządowym projektem likwidacji górnego limitu opłacania składek na te ubezpieczenia.

23 listopada 2017 r.

Ograniczanie dostępu do zatrudnienia (przez związki wyznaniowe) ze względu na religię lub światopogląd nie narusza zasady równego traktowania.

Zatrudnienie w Kościele pod lupą sądów23 listopada 2017 r.

Wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Tym samym związki wyznaniowe mogą żądać od kandydatów do pracy przynależności do tej samej grupy religijnej, ale tylko jeśli jest to uzasadnione i nie prowadzi do niedozwolonego naruszenia zasady równego traktowania. Tak wynika z opinii Evgenia Tancheva, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE.

Polecane

Polecane

Reklama