Wiadomości z działu Praca

22 października 2018 r.

Zdaniem branżowych organizacji rzetelne podsumowanie skutków ograniczenia handlu w niedziele po zaledwie kilku miesiącach jego obowiązywania jest niemożliwe.

Pracodawcy przeciwko zaostrzaniu zakazu handlu22 października 2018 r.

Wydłużenie zakazu niedzielnej sprzedaży o siedem godzin będzie skutkować utrudnieniami w dostępie do świeżych produktów w poniedziałek. Z kolei ograniczanie działalności placówek, które wykonują czynności pocztowe, jest nieuzasadnione. To przykładowe argumenty przywoływane przez pracodawców w piśmie do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Organizacje branżowe (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Centrów Handlowych, Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu oraz Konfederacja Lewiatan) protestują w ten sposób przeciwko postulatom zmian w prawie przedstawianym przez NSZZ „Solidarność”. Ta ostatnia już wcześniej skierowała swoje pismo do Elżbiety Rafalskiej, w którym zaapelowała m.in. o wydłużenie godzin obowiązywania zakazu handlu w niedziele z 24 do 31 godzin (miałby obowiązywać od godz. 22 w sobotę do godz. 5 w poniedziałek) oraz uniemożliwienie prowadzenia handlu sklepom, które powołują się na status placówki pocztowej.

22 października 2018 r.

Program wskazuje ośrodki leczenia hemofilii i przewiduje zawarcie z nimi umów na czas jego realizacji.

Pacjenci z hemofilią pod lepszą opieką22 października 2018 r.

Nowe leki, wskazane placówki koordynujące terapię, szkolenia dla szerszej grupy pracowników medycznych – takie zmiany przewiduje nowy „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy krwotoczne na lata 2019–2023”, podpisany przez ministra zdrowia.

19 października 2018 r.

Zaproponowana nowelizacja pozwala wezwać na kontrolę szybciej: telefonicznie, np. sms-em lub e-mailem

Symulowanie choroby nadal bez konsekwencji. Kontrole zwolnień będą łatwe do storpedowania19 października 2018 r.

Jeśli ZUS liczy na to, że wreszcie będzie mógł skutecznie kontrolować krótkotrwałe zwolnienia lekarskie, to może się przeliczyć. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, który przewiduje m.in. zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wcale mu w tym nie pomoże.

19 października 2018 r.

Rafał Woś

Woś: I jak to jest z tym dziedziczeniem?19 października 2018 r.

Wóda wyborowa, wychowani na podrobach / powiesz mi, że każdy jest swego losu kowal?”. Ten cytat z utworu poznańskiego rapera Pei polecam każdemu ekonomiście, który za bardzo lubi nadmuchiwać balonik opowieści o równym życiowym starcie. A jak mu jeszcze mało, to dodać można na drugą nóżkę słynne „najważniejsze to dobrze wybrać sobie rodziców, potem jakoś pójdzie” Jana Kulczyka.

18 października 2018 r.

SN wskazał, że przepisy rozporządzenia 987/2009 nie określają formy prawnej ustaleń tymczasowych dotyczących właściwego prawa dla ubezpieczeń społecznych

Spóźniona opinia z innego kraju nie ochroni przed ZUS18 października 2018 r.

Jeśli instytucja ubezpieczeniowa jednego kraju UE spóźni się z przekazaniem innemu opinii na temat podlegania obywatela UE ubezpieczeniom społecznym, nie oznacza to, że tymczasowe ustalenie ustawodawstwa właściwego jest wiążące dla ZUS. Jeżeli świadczeniobiorca nie spełnia warunków do objęcia ubezpieczeniami w innym kraju, ma odprowadzać składki do ZUS.

18 października 2018 r.

Wynagrodzenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych stanowi wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok. W tej planowanej podwyżce ujęta też jest przyszłoroczna inflacja – 2,3 proc.

Podwyżka dla wojskowych w 2019 roku. Uposażenie żołnierza wzrośnie o 656 zł18 października 2018 r.

Uposażenie żołnierza zawodowego od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie o 656 zł. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. Wcześniej 13 września oficjalnie potwierdził to DGP Marcin Skowron, rzecznik prasowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Polecane

Polecane