Wiadomości z działu Praca

24 sierpnia 2016 r.

W pierwszej części prezentujemy znowelizowane przepisy zawarte w dziale pierwszym oraz dwóch pierwszych rozdziałach działu drugiego.

Komentarz do ustawy o działalności leczniczej24 sierpnia 2016 r.

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960), której przepisy weszły w życie 15 lipca 2016 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w obszarze funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

24 sierpnia 2016 r.

Kwestia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy została unormowana w krajowych przepisach 22 lutego 2016 roku.

Firmy nie wykluczają zmian: Pracownik zwolniony ze świadczenia pracy bez ekwiwalentu za urlop24 sierpnia 2016 r.

Jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik korzysta z płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, to – zgodnie z prawem unijnym – firma nie musi wypłacać mu ekwiwalentu za niewykorzystany w tym czasie urlop (chyba że nie mógł wypoczywać z powodu choroby). Przesądził o tym Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 20 lipca 2016 r. (sprawa C-341/15). W Polsce zatrudnionym należy jednak w takim przypadku wypłacić wspomniane świadczenie. Prawo wewnętrzne krajów członkowskich może być bowiem korzystniejsze dla pracowników od tego unijnego (i tak jest w przypadku Polski).

23 sierpnia 2016 r.

Jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości przez firmę, jej zobowiązania w zaspokojeniu roszczeń pracowników przejmuje FGŚP.

Bankructwo firmy: Co może zrobić pracownik?23 sierpnia 2016 r.

Majątek przedsiębiorstwa powoli zajmowany jest przez komorników, szef nie dba o pracowników i spóźnia się z wypłatą  wynagrodzenia od miesiąca. Sprawy przybierają zły obrót. Zastanawiam się, czy nie rozstać się z pracodawcą – pisze zaniepokojony pan Witold. – A może należy podjąć inne działania, które umożliwią mi zadbanie o własny interes – pyta czytelnik.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama