Wiadomości z działu Praca

2 września 2015 r.

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (dalej: u.p.) funkcjonariusza można zwolnić ze służby w przypadku upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby.

Policjant nie zostanie zwolniony, mimo niedopuszczenia do służby2 września 2015 r.

Od 21 sierpnia 2014 r. do 10 sierpnia 2015 r. przebywałem na zwolnieniu lekarskim. W orzeczeniu lekarskim z 11 sierpnia 2015 r. lekarz medycyny pracy przeprowadzający badanie profilaktyczne orzekł, że z powodu przeciwwskazań zdrowotnych jestem niezdolny do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku do czasu wydania opinii przez komisję lekarską. 12 sierpnia 2015 r. zgłosiłem się do służby w policji i w raporcie poprosiłem szefa o wskazanie stanowiska pracy, powołując się na treść orzeczenia. Przełożony odmówił mi powrotu do służby. 24 sierpnia 2015 r. komendant miejski policji zwolnił mnie ze służby w policji, gdyż jak wskazał w uzasadnieniu rozkazu personalnego, przebywałem na zwolnieniu lekarskim ponad 12 miesięcy. Czy ta decyzja jest prawidłowa?

2 września 2015 r.

Z danych Eurostatu wynika, że średnie wynagrodzenie wyniosło w ubiegłym roku w Polsce 8,4 euro za godzinę, poza rolnictwem i administracją.

Polscy pracownicy mają dość?2 września 2015 r.

Strajkami grożą tradycyjnie pielęgniarki, nauczyciele, górnicy. Ostatnio dołączyli do nich pracownicy sądownictwa i adwokaci. Jednocześnie, jak pokazują badania Polacy deklarują, że są zadowoleni ze swojej pracy. Na czym polega ten paradoks?

2 września 2015 r.

Zezwolenia na pracę dzieci

W Polsce przybywa pracujących dzieci. Liczba pozwoleń wzrosła trzykrotnie2 września 2015 r.

Nie dla wszystkich dzieci 1 września to koniec wakacyjnej przerwy od obowiązków. Niektóre z nich wykonują bowiem pracę. To coraz większa grupa – według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. wydano trzykrotnie więcej zezwoleń na zatrudnienie małoletniego poniżej 16. roku życia (2,2 tys. wobec 0,7 tys. w 2013 r.). Z kolei pięciokrotnie wzrosła liczba wniosków o zgodę na pracę dzieci (z 292 do 1,5 tys.).

1 września 2015 r.

W poprzednim roku szkolnym po raz pierwszy wprowadzono darmowe podręczniki do szkół.

Nie każdy uczeń może liczyć na darmowe książki1 września 2015 r.

Syn od września rozpoczyna naukę w liceum ogólnokształcącym. W nowej szkole nie było jeszcze spotkania organizacyjnego z opiekunami uczniów. Wakacje się skończyły i trzeba zaopatrzyć się w podręczniki. Czy w szkołach ponadgimnazjalnych MEN również funduje podręczniki

Prawo na co dzień

reklama