Wiadomości z działu Praca

14 sierpnia 2018 r.

Wątpliwości naukowców budzi też regulacja mówiąca o tym, że do programu przystąpić mogą jedynie czasopisma nieujęte w żadnej z międzynarodowych baz o największym zasięgu.

Kwestie podatkowe rzutują na pomoc dla czasopism14 sierpnia 2018 r.

Konieczne jest wprowadzenie jednoznacznej regulacji prawnej mówiącej o tym, że udostępnienie utworu w trybie wolnego dostępu w internecie nie podlega VAT albo jest z niego zwolnione. Tak wynika z opinii Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie programu przygotowanego przez MNiSW.

14 sierpnia 2018 r.

Wszystkie wycieczki poza teren szkoły będą musiały być zarejestrowane na specjalnym formularzu.

Dodatkowy papier na wyjście z uczniami14 sierpnia 2018 r.

Wszystkie wycieczki poza teren szkoły będą musiały być zarejestrowane na specjalnym formularzu. Jego wzór ma zostać określony w załączniku do projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

13 sierpnia 2018 r.

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS.

Ustawa o małym ZUS z podpisem prezydenta13 sierpnia 2018 r.

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców - to skutek ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. "Mały ZUS" ma objąć ok. 175 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

13 sierpnia 2018 r.

Z kolei inne wózki jezdniowe mogą obsługiwać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia opartego o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Koniec imiennych zezwoleń: Prowadzenie wózków tylko z zaświadczeniem kwalifikacyjnym13 sierpnia 2018 r.

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia mogą obsługiwać osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne do ich użytkowania. Tak wynika z rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Weszło ono w życie 10 sierpnia 2018 r.

Polecane

Polecane