Wiadomości z działu Praca

25 maja 2016 r.

Choroba podczas ferii szkolnych to nie wypoczynek25 maja 2016 r.

OŚWIATA Pani Małgorzata jest nauczycielką. – W 2014 r. przez całe ferie letnie przebywałam w szpitalu – mówi czytelniczka. – Kilka dni temu zażądałam od dyrektora szkoły wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nieskorzystanie z urlopu podczas wakacji. Przełożony stwierdził, że roszczenie uległo przedawnieniu i nic mi się nie należy. Czy to prawda – pyta kobieta

25 maja 2016 r.

Finansowanie pediatrii jest zaniżone o jakieś 30 proc.

Opieka zdrowotna kuleje: Brakuje lekarzy, pieniędzy i organizacji25 maja 2016 r.

Strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka to tylko wierzchołek góry problemów w opiece zdrowotnej nad najmłodszymi. Brakuje pieniędzy, lekarzy i dobrej organizacji. Tylko z kardiochirurgii CZD w Międzylesiu ewakuowano kilkanaścioro dzieci. Część została odwieziona do innych warszawskich szpitali. Inne miały być przetransportowane do placówek blisko ich miejsca zamieszkania. Wstrzymano wszystkie planowane zabiegi. To decyzja dyrekcji Centrum w związku ze strajkiem pielęgniarek. W ramach protestu odeszły od łóżek pacjentów. Zostały tylko na oddziałach ratujących życie.

25 maja 2016 r.

Interwencja pracowników socjalnych jest często negatywnie oceniana przez społeczeństwo oraz media.

Pracownicy socjalni rzadziej zabierali rodzicom stosującym przemoc. Dlaczego?25 maja 2016 r.

W 2015 r. zmniejszyła się liczba małoletnich, którzy zostali zabrani od rodziców stosujących wobec nich przemoc. 1158 dzieci zostało w ubiegłym roku odebranych rodzicom w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Tak wynika z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczących korzystania z specjalnej procedury przewidzianej w art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 ze zm.).

25 maja 2016 r.

Czy rozwiązanie resortu nie jest sprzeczne z zapisami konstytucji o równym dostępie do ochrony zdrowia?

Ministerstwo kontra samorząd: Kto powinien łożyć na zdrowie?25 maja 2016 r.

KONFRONTACJE DGP: Czy forsowanie pomysłu finansowania świadczeń medycznych przez samorządy w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej ma sens? Piotr Warczyński TAK Jeżeli jakiś samorząd ma pieniądze i może je wykorzystać na ochronę zdrowia z korzyścią dla swoich mieszkańców, to nie ma powodu, by mu to odgórnie uniemożliwiać. Zresztą nie wszystkie jednostki są przeciwne temu rozwiązaniu. Patrzą na sprawę np. z perspektywy pacjenta i szpitala powiatowego. Gdy kontrakt zostanie wyczerpany, szpital udziela dalszych świadczeń, nie mając pewności kiedy i w jakiej części dostanie za nie zapłatę. Można więc wyobrazić sobie, że starosta czy burmistrz, widząc potrzeby mieszkańców, dokupuje określone świadczenia w NFZ, by były realizowane także po wyczerpaniu limitu lub robi to w celu skrócenia kolejek.

25 maja 2016 r.

Michalina Topolewska

Topolewska: Sukces kosiniakowego, czyli każda matka dostaje świadczenie25 maja 2016 r.

Poprzedni rząd pozostawił po sobie w spadku dwie ważne zmiany w systemie wspierania osób wychowujących dzieci. Pierwsza z nich to zasada złotówka za złotówkę w zasiłkach rodzinnych, która sprowadza się do tego, że przekroczenie kryterium dochodowego nie pozbawia całkowicie świadczeń, tylko skutkuje ich proporcjonalnym obniżeniem. Druga zaś to nazywane potocznie kosiniakowym świadczenie rodzicielskie, które wynosi 1 tys. zł miesięcznie i przysługuje każdej nieubezpieczonej matce. Doświadczenia związane z ich kilkumiesięcznym obowiązywaniem pokazują, że strzałem w dziesiątkę było zwłaszcza to ostatnie.

25 maja 2016 r.

Komisje lekarskie będą dzielić zainteresowanych na trzy grupy.

Łatwiej dostać się do CBA: Mniejsze wymagania zdrowotne dla agentów specjalnych25 maja 2016 r.

Osoby posiadające unikalne kwalifikacje dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego będą mogły łatwiej dostać się do tej służby, bowiem stawiane im wymagania zdrowotne będą zależeć od stanowiska i rodzaju pracy. Takie zmiany wprowadza projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w CBA. Podstawą jego wydania jest art. 8 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1822).

25 maja 2016 r.

Z możliwości równoczesnego ubezpieczenia w kasie i prowadzenia firmy nie mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści.

Dorabiający rolnicy muszą się rozliczyć z KRUS25 maja 2016 r.

Tylko do 31 maja rolnicy z firmą mają czas na zgłoszenie do kasy swoich przychodów z tytułu prowadzenia działalności w 2015 r. Obowiązek taki wynika z art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.). Zgodnie z nim rolnik prowadzący firmę może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, o ile złoży stosowny dokument.

25 maja 2016 r.

Pracownik może otrzymywać 30 zł za dzień delegacji nie tylko w Polsce, ale także np. w Szwajcarii, Szwecji czy Niemczech.

30 zł za dzień delegacji w Niemczech? Związki chcą zwiększenia stawek25 maja 2016 r.

30 zł na dobę to zdecydowanie za niska stawka na opłacenie kosztów zagranicznej podróży – twierdzą związki zawodowe. I proponują zmianę przepisów. Dieta z tytułu podróży zagranicznej nie powinna być powiązana z wysokością tej przysługującej w delegacji krajowej. Tracą na tym bowiem osoby zatrudnione w firmach, w których nie funkcjonuje reprezentacja załogi. Tak uważają centrale związkowe, które wspólnie zgłosiły propozycję, aby kwestią zmiany przepisów w tym zakresie zajęła się Rada Dialogu Społecznego (RDS).

25 maja 2016 r.

Nauczycielska Solidarność uważa, że kompromis z samorządami jest możliwy.

Nauczyciele dostaną podwyżki? MEN chce też zreformować system ich wynagradzania25 maja 2016 r.

Resort edukacji zamierza – na prośbę związków – poruszyć temat wzrostu płac nauczycieli w przyszłym roku. A przy okazji zreformować system ich wynagradzania. Na wniosek minister edukacji Anny Zalewskiej przy Radzie Dialogu Społecznego powołany zostanie doraźny zespół problemowy ds. wynagrodzeń nauczycieli. W przeszłości podobne zespoły były już tworzone i obradowały latami.

24 maja 2016 r.

egzamin szkoła

Odwołania od wyników matur: Ministerstwo przeciwne dodatkowej rekrutacji na studia24 maja 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) uważa, że wymóg przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla osób, które po odwołaniu od matury mają lepszy wynik, godzi w autonomię uczelni. Taką uwagę zgłosił resort nauki do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, który przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

24 maja 2016 r.

Polacy z profilaktyką na bakier

Polacy z profilaktyką na bakier24 maja 2016 r.

Polacy chodzą do lekarza głownie wtedy, gdy są chorzy. Zbyt rzadko badają się profilaktycznie, a podczas wizyt w przychodni rzadko słyszą o takiej potrzebie - wynika z najnowszego raportu dotyczącego opieki POZ.

24 maja 2016 r.

Dziecko karmione mlekiem matki jest zdrowsze. A opieka medyczna nad nim tańsza.

Zdrowe mleko matek do refundacji. Resort chce finansować karmienie wcześniaków naturalnym pokarmem24 maja 2016 r.

Resort zdrowia planuje finansowanie karmienia wcześniaków naturalnym pokarmem. Tym pochodzącym od matki albo z banku mleka kobiecego. Trzeba zmienić przepisy, ale też przyzwyczajenia personelu medycznego. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad finansowaniem żywienia noworodków w szpitalu naturalnym mlekiem. Obecnie fundusz płaci za żywienie, ale nie ma dla niego znaczenia, o jaki rodzaj pokarmu chodzi.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

reklama