Wiadomości z działu Praca

28 maja 2015 r.

Nauczyciel w ciągu całej kariery zawodowej może skorzystać z trzech lat płatnego urlopu zdrowotnego.

Urlop zdrowotny nie zawsze chroni nauczyciela przed zwolnieniem28 maja 2015 r.

Jestem nauczycielką geografii w jednym z liceów ogólnokształcących. Od marca korzystam z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Wczoraj odebrałam z poczty list polecony od dyrektora szkoły, w którym informuje o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu zbyt małej liczby godzin w roku szkolnym 2015/2016. Sądziłam, że redukcje mnie nie obejmą, bo jestem na urlopie. Czy mimo to może mnie zwolnić – pyta pani Justyna.

28 maja 2015 r.

Jak podnieść wysokość wypłaty?

Emerytury 2015: O ile wzrośnie świadczenie, jeśli zostanie inaczej zaliczony okres opieki nad dzieckiem28 maja 2015 r.

Od 1 maja obowiązuje ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552), która umożliwia zwiększenie wysokości emerytury. Na pytania czytelników Dziennika Gazety Prawnej w czasie dyżuru telefonicznego odpowiadał Dariusz Noszczak, naczelnik wydziału normatywnego w departamencie świadczeń emerytalno-rentowych Centrali ZUS.

28 maja 2015 r.

Tydzień z komentarzami: Praca młodocianych28 maja 2015 r.

Sytuacja prawna pracowników młodocianych została ukształtowana w sposób szczególny w stosunku do ogółu pracowników. Jest to podyktowane tym, że młodociani z uwagi na swój wiek i związany z tym poziom dojrzałości, jak też warunki psychofizyczne powinni być objęci wzmożoną ochroną przed licznymi zagrożeniami związanymi z pracą. Wiąże się z tym wiele ograniczeń i obowiązków dodatkowych, które musi realizować pracodawca, chcąc zatrudniać takich pracowników. Przykładem takiego obowiązku, wyjętego niejako przed nawias, który można rozpatrywać w kategorii swoistej zasady, jest zapewnienie młodocianym opieki i pomocy niezbędnej dla ich właściwego przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. 

28 maja 2015 r.

Przepisy nie przewidują rozwiązania, które pozwoliłyby skłonić wuja pana Szymona do leczenia odwykowego.

Nie można zmusić do leczenia odwykowego28 maja 2015 r.

Nasz czytelnik, pan Szymon, ma problem z wujem alkoholikiem mieszkającym w należącym do pana Szymona mieszkaniu. Sąsiedzi skarżą się na nocne libacje i towarzystwo, które bierze w nich udział. Czytelnik postanowił zgłosić się z tą sprawą do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. – Po zebraniu zeznań sąsiadów wuja oraz uzyskaniu opinii biegłego komisja przekazała sprawę do sądu, a ten skierował krewnego na niestacjonarne leczenie z choroby alkoholowej. Wuj jednak nie podjął leczenia. Od postanowienia sądu minęło prawie pół roku, a ja nie wiem, co dzieje się dalej w tej sprawie, bo – jak usłyszałem – nie jestem stroną. Dlaczego, będąc inicjatorem całej procedury urzędniczej, nie mogę mieć wglądu do akt sprawy? I co można jeszcze zrobić, by bliski podjął leczenie – pyta zdesperowany czytelnik.

28 maja 2015 r.

Zdaniem specjalistów zwiększenie nakładów na naukę jest konieczne

Rektorzy chcą rozmów o przyszłości uczelni28 maja 2015 r.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przyjęła Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 r. – Składa się on z pięciu części, m.in. diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w naszym kraju, misji społecznej nowoczesnego uniwersytetu, zasady finansowania uczelni oraz selektywnej deregulacji aktów prawnych – wyjaśnia prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP.

28 maja 2015 r.

Stres osłabia odporność organizmu i zwiększa podatność np. na choroby serca czy nowotwory

Stres godzi w interes zakładu i dobro pracowników28 maja 2015 r.

Przedsiębiorca we własnym interesie przy ocenie ryzyka zawodowego powinien analizować, czy na konkretnych stanowiskach pracy występuje zagrożenie psychospołeczne - przekonuje w rozmowie z DGP Łukasz Paroń, starszy inspektor pracy – specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu

Prawo na co dzień

reklama