Wiadomości z działu Praca

24 kwietnia 2015 r.

 Prawo do leczenia szpitalnego przysługuje każdemu ubezpieczonemu, gdy jego cel nie może zostać osiągnięty na drodze leczenia ambulatoryjnego.

Ze skierowaniem z prywatnej przychodni zapłacimy za badania24 kwietnia 2015 r.

Mam kłopoty z kolanem. Ponieważ dostanie się do ortopedy z NFZ graniczy z cudem, poszedłem do specjalisty przyjmującego prywatnie – opowiada pan Zbigniew. – Ten zasugerował, że prawdopodobnie konieczna będzie operacja, ale żeby postawić ostateczną diagnozę, zlecił kilka badań. Wytłumaczył też, że z wystawionym przez niego skierowaniem mogę wybrać dowolny szpital, który ma kontrakt z NFZ, i operacja zostanie wykonana bezpłatnie, ale za badania diagnostyczne muszę zapłacić. Czy to prawda?

24 kwietnia 2015 r.

W przypadku osób zatrudnionych przez firmy niemające e-profilu w ZUS lekarz będzie wystawiać papierowe zaświadczenie o niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie będzie wystawiane elektronicznie. Lecz nie wszystkim24 kwietnia 2015 r.

Lekarze będą wystawiać elektroniczne zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy. Zyska ZUS, który będzie mógł na bieżąco kontrolować zwolnienia lekarskie poniżej 7 dni. Takie rozwiązanie zakłada rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

24 kwietnia 2015 r.

W resorcie obrony narodowej służą nie tylko żołnierze.

MON określa nowy wykaz pracowników24 kwietnia 2015 r.

W resorcie obrony narodowej służą nie tylko żołnierze. Zatrudnia on także pracowników cywilnych, do których, co do zasady, ma zastosowanie ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).

24 kwietnia 2015 r.

Nauka online24 kwietnia 2015 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pracuje nad stworzeniem systemu informacji o nauce. Będą w nim przetwarzane wiadomości na temat jednostek naukowych i ich osiągnięć. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra w tej sprawie. Ma wejść w życie 25 maja 2015 r.

24 kwietnia 2015 r.

Będą elastyczne urlopy i czasowy limit umów24 kwietnia 2015 r.

Wszystko wskazuje na to, że firmy będą mogły zatrudniać na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (36 włącznie z okresem próbnym). Z kolei pracujący rodzice zyskają możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) nie bezpośrednio po macierzyńskim, lecz w późniejszym terminie (do ukończenia przez dziecko 6. roku życia).

23 kwietnia 2015 r.

Projektowana ustawa wyeliminować ma sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym czasie opłacania składek na wysokim poziomie następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru (np. w czasie odpowiadającym urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu)

Koniec z wyłudzeniami wysokich świadczeń macierzyńskich23 kwietnia 2015 r.

Jak przypomniała przewodnicząca podkomisji ds. rynku pracy Izabela Mrzygłocka, projekt ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczy po pierwsze dostosowania systemu ubezpieczeń do wprowadzenia zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Ale zmiany dotyczyć będą także zasiłków macierzyńskich.

Prawo na co dzień

reklama