Wiadomości z działu Praca

2 września 2014 r.

Przewidziano wprowadzenie „jednego okienka rozliczeniowego” dla przedsiębiorców podlegających kontroli celnej.

Rząd obniżył celnikom chorobowe do 80 procent2 września 2014 r.

Rząd przyjął zmiany w ustawie o Służbie Celnej. Projekt, który teraz trafi do Sejmu zakłada między innymi obniżenie wysokości wysokości tak zwanego uposażenia chorobowego celników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Ma to być 80 procent wynagrodzenia, a nie 100 procent, jak to jest obecnie.

2 września 2014 r.

Wśród wykluczonych mogą znajdować się także członkowie Polskiej Akademii Nauk.

Nagrody ministra dyskryminują emerytów2 września 2014 r.

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zasad opiniowania wyróżnień za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, które przyznaje resort.

2 września 2014 r.

Wniosek fundacji zawiera mocne argumenty.

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych wątpliwe konstytucyjnie2 września 2014 r.

Bezrobotni są przymuszani do wyrażania zgody na udostępnienie swoich danych osobowych, ogranicza się pomoc dla części z nich i dyskryminuje osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Takie zarzuty wobec przyporządkowywania osób zarejestrowanych w pośredniakach do jednego z trzech profili znalazły się w piśmie Fundacji Panoptykon, która wystąpiła do rzecznika praw obywatelskich z sugestią zaskarżenia przepisów wprowadzających to rozwiązanie do Trybunału Konstytucyjnego.

2 września 2014 r.

Zniechęceni bezskutecznym poszukiwaniem pracy

Bezrobotni nie szukają pracy, bo... nie wierzą, że ją znajdą2 września 2014 r.

Statystyczny bezrobotny szuka pracy prawie 13 miesięcy. Patrząc wstecz, trwa to coraz dłużej, bo w II kw. 2014 r. zajmowało o prawie 10 proc. więcej czasu niż przed rokiem. – Ludzka cierpliwość ma swoje granice – mówi Karolina Sędzimir, ekonomistka PKO BP, tłumacząc ludzi, którzy popadają w marazm i rezygnują ze starań o posadę.