Wiadomości z działu Praca

2 października 2014 r.

W okresie urlopu ojcowskiego pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Na ojcowskim ZUS z działalności na wniosek2 października 2014 r.

Jako biuro rachunkowe rozliczamy składki za przedsiębiorcę, który jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Z etatu jego wynagrodzenie wynosi 2000 zł miesięcznie. We wrześniu przez 2 tygodnie przebywał na urlopie ojcowskim i z tego powodu podstawa z umowy o pracę była niższa od minimalnego wynagrodzenia. Czy w okresie urlopu ojcowskiego powinny być za niego opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z działalności?

2 października 2014 r.

Co do zasady, zawarcie porozumienia pomiędzy pracodawcami, dotyczące przejścia pracownika z jednego zakładu do drugiego jest dopuszczalne

Porozumienie zawarte między pracodawcami nie rozwiązuje umowy2 października 2014 r.

Pracowałam w firmie X i miałam wynagrodzenie 2 tys. zł. Otrzymałam informację, że muszę zostać zatrudniona w innej firmie Y (w obu firmach prezesem jest ta sama osoba), ze względu na konieczność obniżenia kosztów ZUS w firmie X. W nowej firmie otrzymuję wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej – również ze względu na uniknięcie kosztów ZUS. Do zwolnienia dochodzi na mocy porozumienia międzyzakładowego. Firma Y zwraca się z prośbą do firmy X o przeniesienie pracownika na mocy porozumienia międzyzakładowego, wraz z całym zaległym urlopem (łącznie 30 dni). Firma X odpowiada na pismo i wyraża zgodę na przekazanie pracownika. Pracownik nie otrzymuje żadnego dokumentu do podpisania, jedynie świadectwo pracy oraz ustną informację, że nie zostanie mu wypłacony ekwiwalent. Czy pracodawcy mogli w taki sposób przenieść pracownika?

2 października 2014 r.

urzędnik, biuro, sen

Jak zwiększyć wydajność pracownika? Pozwolić mu w pracy na drzemkę2 października 2014 r.

Coraz częściej zdarza się, że firmy w swoich siedzibach udostępniają pracownikom pomieszczenia, w których mogą oni odpocząć – zdrzemnąć się, pograć w gry komputerowe itp. Taka kilkunasto- lub kilkudziesięciominutowa przerwa od wykonywania obowiązków może pozytywnie wpłynąć na wydajność pracy. Potwierdzają to badania. Z tych przeprowadzonych w USA wynika, że dwudziestominutowa drzemka w ciągu dnia pracy zwiększa wydajność zatrudnionego o około 1/3. Pomieszczenia relaksacyjne już udostępniły swoim pracownikom np. polskie oddziały Google i Nike.