Wiadomości z działu Praca

23 lutego 2018 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Jak ustalać limit dni opieki nad chorymi członkami rodziny, za które przysługuje zasiłek 23 lutego 2018 r.

Pracownica opiekuje się chorym ojcem. Za ile dni przysługuje jej z tego tytułu zasiłek opiekun´czy, jeżeli jej siostra w tym roku kalendarzowym wykorzystała już 10 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chora? matka?? Jak ustalić podstawę zasiłku, jeżeli w styczniu 2018 r. pracownica sama chorowała przez pięć dni, ale od 1 lutego br. pracuje w niższym wymiarze czasu pracy (do końca stycznia na cały etat, od lutego na 3/4)? Wynagrodzenie uległo obniżeniu z 2800 zł do 2500 zł.

23 lutego 2018 r.

Także zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej nie zawiesza stosunku pracy.

MRPiPS: Badania ma wykonać również zwolniony ze świadczenia pracy. Nawet gdy jest to bezcelowe23 lutego 2018 r.

Regularne wizyty u lekarza są koniecznością w trakcie zatrudnienia. Ale czy również wtedy, gdy pracownik faktycznie nie wykonuje swoich zadań, bo zajmuje się działalnością związkową albo jest w okresie wypowiedzenia? Zdania są podzielone, choć wszyscy wskazują, że przechodzenie kontroli stanu zdrowia w tym czasie często jest pozbawione sensu

Polecane

Polecane

Reklama