Wiadomości z działu Praca

30 marca 2015 r.

Informacje o sytuacji mieszkaniowej nie są niezbędne do wydania orzeczenia o niepełnosprawności - twierdzi ministerstwo

Mniej danych by dostać zasiłek. MPiPS ogranicza wymogi30 marca 2015 r.

Resort pracy i polityki społecznej wprowadził zmiany do projektu ustawy, która umożliwić ma składanie wniosków o świadczenia socjalne przez internet. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje on również m.in. zmiany w ustawach: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o pomocy społecznej, w Prawie o ruchu drogowym.

30 marca 2015 r.

Potwierdziły się informacje DGP o tym, że rząd przygotuje w drodze rozporządzenia Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy taki dokument powstanie nie później niż do 1 sierpnia 2016 r., kolejne co 5 lat. Tak wynika z projektu ustawy o zdrowiu publicznym, który w sobotę został przekazany do konsultacji społecznych.

NFZ będzie musiał płacić na promocję zdrowia30 marca 2015 r.

Potwierdziły się informacje DGP o tym, że rząd przygotuje w drodze rozporządzenia Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Pierwszy taki dokument powstanie nie później niż do 1 sierpnia 2016 r., kolejne co 5 lat. Tak wynika z projektu ustawy o zdrowiu publicznym, który w sobotę został przekazany do konsultacji społecznych.

29 marca 2015 r.

Polska jest liderem zmian jeśli chodzi o wydłużanie aktywności zawodowej seniorów.

OECD o polskich seniorach na rynku pracy: W dobrym zdrowiu mogą dożyć co najwyżej emerytury29 marca 2015 r.

Polskie społeczeństwo należy do jednego z najmłodszych w Europie. Jednak tempo jego starzenia jest jedno z najszybszych. Szacuje się, że stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do populacji w wieku 20-64 lata zwiększy się niemal trzykrotnie. Tymczasem liczba seniorów aktywnych zawodowo jest wciąż jedna z najniższych wśród krajów OECD – wynika z najnowszego raportu organizacji „Lepsza praca wraz z wiekiem: Polska 2015”.

29 marca 2015 r.

Polska jest na szóstym miejscu w grupie krajów najlepiej mówiących po angielsku, tuż za krajami nordyckimi i Holandią

Polacy mówią po angielsku lepiej niż Niemcy. Jesteśmy w europejskiej czołówce29 marca 2015 r.

Wystarczyło jedno pokolenie i Polacy doskonale nauczyli się angielskiego. Tak wynika z międzynarodowych rankingów i ocen ekspertów. Ćwierć wieku temu znajomość angielskiego była elitarną umiejętnością nielicznych Polaków. Dziś po angielsku mówią chyba wszyscy młodzi dorośli. I idzie im to bardzo dobrze, lepiej niż wielu innym Europejczykom.

Prawo na co dzień

Konferencje, debaty, kongresy