Wiadomości z działu Praca

24 października 2016 r.

Choć projekt posłów PiS składa się zaledwie z trzech artykułów, może być największą rewolucją w prawie farmaceutycznym od wielu lat.

PiS repolonizuje apteki24 października 2016 r.

Jedna placówka na 3000 osób oraz kilometr odstępu pomiędzy nimi. Do tego wprowadzenie zasady „apteka dla aptekarza”. Takiego rozwiązania domagają się posłowie PiS.

24 października 2016 r.

rolnictwo rolnik

KRUS: Wyższy próg dla rolników zleceniobiorców24 października 2016 r.

Rolnicy i domownicy podlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników będą mogli opłacać składki do KRUS nawet wówczas, gdy będą pracowali na zleceniu lub umowie agencyjnej. Przy czym przychód z tych tytułów w ciągu miesiąca nie może przekroczyć płacy minimalnej (obecnie 1850 zł, a od nowego roku 2 tys. zł).

24 października 2016 r.

149 tys. osób pobiera emeryturę minimalną z ZUS

Ile może zająć komornik: Nowe limity dla emerytów w 2017 roku24 października 2016 r.

Kwota wolna od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia będzie wynosiła 75 proc. najniższej emerytury. Zasada ta obowiązywać będzie także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Taką zmianę zakłada nowelizacja ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887), którą Sejm jednogłośnie przyjął w piątek. Przy czym ustawa zakłada, że pozostawione zostaną obecnie obowiązujące progi dotyczące zróżnicowania wysokości potrąceń w zależności od rodzaju zaległości.

23 października 2016 r.

Lublin: UMCS zainaugurował nowy rok akademicki23 października 2016 r.

Chcemy rozwijać UMCS jako uniwersytet kompletny, łączący dydaktykę, badania naukowe, działalność kulturalną i sportową – powiedział w niedzielę rektor uczelni prof. Stanisław Michałowski. Tego dnia UMCS w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki.

23 października 2016 r.

W sytuacji permanentnego niedoboru pracowników IT, pracodawcy często szukają specjalistów daleko poza lokalizacją swojej firmy.

Pracodawca na rynku pracownika - jak firmy z branży IT przyciągają kandydatów?23 października 2016 r.

Nie przekonują ich już wysokie pensje. Informatycy i programiści mają świadomość, że są na rynku towarem deficytowym, a więc to oni mogą dyktować warunki pracodawcom. Płatna przeprowadzka? Udział w prestiżowych szkoleniach? A może kreatywne miejsce pracy i „chill room”? Pracodawcy są w stanie zaoferować bardzo wiele, aby pozyskać niezbędnych specjalistów z branży IT.

Polecane

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama