Wiadomości z działu Praca

29 lipca 2014 r.

Gospodarz spotkania G 8 Premier Wielkiej Brytanii David Cameron

Cameron ogłasza dalsze ograniczenia zasiłków dla obcokrajowców. Także dla Polaków29 lipca 2014 r.

Brytyjski premier znowu chce zaostrzać zasady przyznawania zasiłków. I zabiera się między innymi za świadczenia dla przybyszów z Unii. Premier ogłosił dziś, że Polak, Rumun czy Grek, którzy przyjadą na Wyspy i nie znajdą pracy, stracą świadczenia szybciej niż dotychczas. Chodzi tu o zasiłek dla bezrobotnych, ale też dodatek na dziecko.

29 lipca 2014 r.

Ministerstwo nauki uruchomi portal dla licealistów29 lipca 2014 r.

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ma we wrześniu uruchomić portal, dzięki któremu licealiści będą mogli porównać różne kierunki studiów i uczelnie. Minister nauki Lena Kolarska - Bobińska powiedziała w radiowej Jedynce, że ma to pomóc uczniom w wyborze drogi edukacji.

29 lipca 2014 r.

Nie wszyscy pracownicy wiedzą o takich zmianach i w razie wystąpienia wspomnianych okoliczności rezygnują z pracy, sądząc, że nie muszą oddawać pieniędzy za dokształcanie

Przeprowadzka nie chroni przed zwrotem świadczeń29 lipca 2014 r.

Konieczność zmiany miejsca zamieszkania z powodu zawarcia małżeństwa lub nowej pracy małżonka nie zwalnia zatrudnionego z obowiązku zwrotu kosztów, jakie firma poniosła w związku z jego dokształcaniem. Jeśli z wymienionych powodów zrezygnuje on z zatrudnienia w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub trzech lat od jego zakończenia, musi zwrócić pracodawcy te wydatki (chodzi np. o dofinansowanie czesnego lub dojazdów do szkoły). Również rezygnacja z pracy ze względu na zły wpływ wykonywanych obowiązków na zdrowie pracownika nie zwalnia go ze zwrotu tych nakładów.

29 lipca 2014 r.

Historia choroby

Historia choroby tylko za pokwitowaniem29 lipca 2014 r.

Szpitale nie mogą żądać dowodu osobistego jako zastawu za wydanie oryginału dokumentacji medycznej. Do rzecznika praw pacjenta wpływają skargi na placówki, które odmawiają przekazania jej chorym. Tymczasem niektóre instytucje nie honorują kopii i odpisów. Oryginałów domaga się np. w celach orzeczniczych ZUS.

29 lipca 2014 r.

Prawie sześć tygodni. Tyle na zwolnieniu chorobowym przebywał średnio żołnierz w 2013 r.

Mundurowi na L4: Chory niczym żołnierz. Zdrowy jak szpieg29 lipca 2014 r.

DGP publikuje pierwsze kompleksowe dane pokazujące, jak długo chorują mundurowi. Pracownicy większości służb mundurowych w 2013 r. byli zdrowsi niż w poprzednim roku. Wyjątek stanowią Biuro Ochrony Rządu i wojsko. Trend najpewniej będzie się pogłębiał, bo od 1 czerwca obowiązują znowelizowane ustawy o policji, AW, ABW, służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i pozostałych służbach. Uposażenia mundurowych na zwolnieniach lekarskich obniżono ze 100 do 80 proc

28 lipca 2014 r.

Co szósty pracownik przyznaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez przełożonych lub współpracowników

CBOS: Co szósty pracownik był szykanowany w miejscu pracy28 lipca 2014 r.

Zdecydowana większość pracowników, 74 procent, deklaruje, że dobrze się czuje w swojej pracy - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jednak co szósty (17%) przyznaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat był szykanowany przez przełożonych lub współpracowników. Blisko co czwarty zatrudniony (24%) deklaruje, że w jego miejscu pracy zdarzały się przypadki szykanowania przez przełożonych.