Wiadomości z działu Praca

22 czerwca 2018 r.

Badanie Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów zostało przeprowadzone metodą CAWI oraz CATI w terminie: grudzień 2017 – styczeń 2018. W anonimowym badaniu udział wzięło 4102 specjalistów i menedżerów z całego kraju. Badanie było anonimowe.

O jakim pracodawcy marzą Polacy?22 czerwca 2018 r.

Wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz wysokość wynagrodzenia, to trzy główne cechy, których szukamy u idealnego pracodawcy. Jak wynika z badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy”, przeprowadzonego wśród ponad 4 tys. specjalistów i menedżerów, w TOP5 wskazań znalazły się również: innowacyjność, stabilność zatrudnienia i możliwości szkolenia.

22 czerwca 2018 r.

Szczególna ochrona pracowników zyskuje nowy wymiar

Zwolniony pracownik powróci jak bumerang. I to jeszcze przed wyrokiem sądu22 czerwca 2018 r.

Przymus zatrudniania zwolnionego działacza związkowego w trakcie trwania procesu sądowego. Nakaz przywrócenia do pracy kobiety w ciąży, z którą dyscyplinarnie rozwiązano umowę o pracę – aż do czasu wydania wyroku. I „tymczasowy” powrót do pracy każdego pracownika, który uzyska korzystne dla siebie orzeczenie w pierwszej instancji. Takie sytuacje będą mieć miejsce, jeśli zaproponowane przez rząd zmiany w procedurze cywilnej wejdą w życie

21 czerwca 2018 r.

Dodała, że w lipcu nauczyciele "otrzymają ponad 1000 zł świadczenia urlopowego".

Minister edukacji: Wykonamy wyrok NSA21 czerwca 2018 r.

"Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji sądu i wykonamy wyrok" – zapewniła w czwartek minister edukacji Anna Zalewska. Chodzi o decyzję NSA, w wyniku której MEN musi ujawnić nazwiska autorów podstaw programowych. Zapowiedziała też, że nie będzie zwolnień nauczycieli.

21 czerwca 2018 r.

Z raportu wynika jednoznacznie, że obie choroby powodują znaczące koszty gospodarcze, które sięgają 1,84 mld zł. Wyższe koszty w wysokości 1,092 mld zł spowodowała DME, pomimo że występuję u mniejszej liczby chorych niż AMD. Wynika to z faktu, że chorymi są osoby w wieku aktywności zawodowej, które powinny być aktywne na rynku pracy. Na chorych na AMD poniesiono koszty w wysokości 747,5 mln zł.

Choroby oczu kosztują polską gospodarkę dodatkowo 2 mld zł21 czerwca 2018 r.

Koszty pośrednie cukrzycowego obrzęku plamki DME są 12-krotnie wyższe niż koszty bezpośrednie, a koszty wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD 4-krotnie przekraczają bezpośrednie koszty leczenia - donosi najnowszy raport Instytutu Innowacyjna Gospodarka. W sumie całkowite koszty pośrednie obu tych schorzeń to obciążenie dla polskiej gospodarki rzędu 1, 84 mld zł.

21 czerwca 2018 r.

Komentarz do poszczególnych przepisów został opatrzony przykładami, co ma na celu zobrazowanie praktycznych konsekwencji stosowania nowych regulacji.

Komentarz do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych21 czerwca 2018 r.

Przedstawiamy komentarz do przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511; dalej: u.r.o.n.) dotyczący w szczególności zmian w ulgach we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej: PFRON), ważnych przede wszystkim dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Polecane

Polecane