Świadczenie rehabilitacyjne

8 lipca 2016 r.

Ubezpieczony otrzyma dwa świadczenia: i z tytułu renty lub emerytury przyznanej następczo i z tytułu pobieranego świadczenia rehabilitacyjnego.

ZUS płaci podwójnie. Świadczenie rehabilitacyjne i renta? To możliwe8 lipca 2016 r.

Większości czytelników znany jest przypadek, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wypłaty świadczenia, wykazując braki w złożonym przez ubezpieczonego wniosku. Ale już sytuacja, że organ rentowy wypłaca obywatelom środki w zbyt dużej wysokości, wydaje się nam nierealna. A to błąd. Okazuje się bowiem, że ZUS w pewnym konkretnym przypadku może wypłacać świadczeniobiorcom dwa różne świadczenia za ten sam okres. Potwierdzają to orzeczenia sądowe.

Prawo na co dzień

Reklama