Świadczenie pielęgnacyjne

29 września 2015 r.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.świadczenie

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią, kto może otrzymać?29 września 2015 r.

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny to świadczenia opiekuńcze wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Główna różnica polega na ich wysokości oraz kręgu osób uprawnionych. Z kolei dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo na co dzień

Reklama