Świadczenie pielęgnacyjne

4 kwietnia 2014 r.

Mateusz Szczurek, minister finansów

Szczurek: Zrównanie świadczeń opiekunów osób niepełnosprawnych skutkowałoby podniesieniem podatku VAT o 4 procent4 kwietnia 2014 r.

Zrównanie świadczeń wszystkim opiekunom niepełnosprawnych kosztowałoby budżet państwa 20 miliardów złotych - powiedział w Sejmie Mateusz Szczurek. Zdaniem ministra finansów, zrównanie zasiłków zarówno dorosłym niepełnosprawnym jak rodzicom opiekującym się dziećmi niezdolnymi do samodzielnego życia, jak chciało Prawo i Sprawiedliwość, skutkowałoby też podniesieniem podatku VAT o 4 procent.

3 kwietnia 2014 r.

Świadczenia pielęgnacyjne będą podwyższane stopniowo. Komisja odrzuciła poprawki Solidarnej Polski i Twojego Ruchu3 kwietnia 2014 r.

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania do projektu ustawy podwyższającego świadczenia pielęgnacyjne rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Poprawki zgłosiły kluby Solidarnej Polski i Twojego Ruchu. Sprowadzają się one do wcześniejszego niż zaproponował rząd wprowadzenia docelowej kwoty świadczenia w wysokości 1300 złotych.

2 kwietnia 2014 r.

Kluby za zwrotem odebranych świadczeń pielęgnacyjnych2 kwietnia 2014 r.

Kluby za przywróceniem świadczeń opiekunom dorosłych niepełnosprawnych. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Projekt realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i przewiduje zwrot wraz z odsetkami, świadczeń odebranych nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych z 2013 roku, na wniosek zainteresowanego złożony do 4-ech miesięcy po wejściu ustawy w życie.

27 marca 2014 r.

Przywrócenie świadczenia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych może wejść w życie w maju. Fot.  PAP/Jakub Kamiński

Kosiniak-Kamysz: "Ustawa przywracająca świadczenia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych może wejść w życie w maju"27 marca 2014 r.

Fiasko rozmów w ministerstwie pracy i polityki społecznej. Z przedstawicielami resortu spotkali się opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Żądają oni takich sam praw i świadczeń, o jakie walczą rodzice niepełnosprawnych dzieci. Po spotkaniu z ministrem Władysławem Kosiniak-Kamyszem mówili o rozczarowaniu. W ich ocenie, ze strony resortu nie padły żadne poważne argumenty, dlatego nie można było stworzyć nawet protokołu rozbieżności.

Prawo na co dzień