Świadczenie pielęgnacyjne

28 lutego 2015 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Kosiniak-Kamysz: Opiekunowie niepełnosprawnych nie stracą swoich uprawnień 28 lutego 2015 r.

W październiku ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału ustawodawca powinien podjąć działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. TK uznał przy tym, że można inaczej traktować opiekunów dorosłych oraz opiekunów dzieci. MPiPS przygotowało projekt, który ma zrealizować orzeczenie Trybunału.

10 lutego 2015 r.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, która przedstawiła projekt opiekunom podkreślała, że dorosły podopieczny otrzymuje rentę socjalną w wysokości 619 złotych.

Opiekunowie niepełnosprawnych: propozycje świadczeń nieadekwatne do potrzeb10 lutego 2015 r.

Opieka nad niepełnosprawnym jest trudniejsza gdy dorośnie niż gdy jest dzieckiem. Przekonywali o tym rodzice niepełnosprawnych dzieci na spotkaniu z przedstawicielami resortu pracy i polityki społecznej. Tematem rozmów były zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów. Propozycja zakłada obniżenie świadczenia pielęgnacyjnego z 1300 do 800 złotych gdy dziecko niepełnosprawne dorośnie lub zakończy edukację.

9 lutego 2015 r.

Opiekunowie, których podopieczni odzyskają częściową sprawność, co wykluczy prawo do świadczenia - będą mogli skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych na ogólnych zasadach

MPiPS proponuje nowe świadczenia dla opiekunów: 1300 zł za dziecko, 800 zł za dorosłego9 lutego 2015 r.

Ministerstwo pracy i polityki społecznej proponuje 1300 złotych netto za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i 800 złotych za zajmowanie się osobą dorosłą. Po wejściu niepełnosprawnego dziecka w dorosłość lub po zakończeniu edukacji - świadczenia pielęgnacyjne się wyrównają do 800 złotych miesięcznie. Otrzymają je ci, u których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy 1000 zł.

Prawo na co dzień

Reklama