Świadczenie pielęgnacyjne

10 lutego 2015 r.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn, która przedstawiła projekt opiekunom podkreślała, że dorosły podopieczny otrzymuje rentę socjalną w wysokości 619 złotych.

Opiekunowie niepełnosprawnych: propozycje świadczeń nieadekwatne do potrzeb10 lutego 2015 r.

Opieka nad niepełnosprawnym jest trudniejsza gdy dorośnie niż gdy jest dzieckiem. Przekonywali o tym rodzice niepełnosprawnych dzieci na spotkaniu z przedstawicielami resortu pracy i polityki społecznej. Tematem rozmów były zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów. Propozycja zakłada obniżenie świadczenia pielęgnacyjnego z 1300 do 800 złotych gdy dziecko niepełnosprawne dorośnie lub zakończy edukację.

9 lutego 2015 r.

Opiekunowie, których podopieczni odzyskają częściową sprawność, co wykluczy prawo do świadczenia - będą mogli skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych na ogólnych zasadach

MPiPS proponuje nowe świadczenia dla opiekunów: 1300 zł za dziecko, 800 zł za dorosłego9 lutego 2015 r.

Ministerstwo pracy i polityki społecznej proponuje 1300 złotych netto za opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i 800 złotych za zajmowanie się osobą dorosłą. Po wejściu niepełnosprawnego dziecka w dorosłość lub po zakończeniu edukacji - świadczenia pielęgnacyjne się wyrównają do 800 złotych miesięcznie. Otrzymają je ci, u których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekroczy 1000 zł.

Prawo na co dzień

Reklama