Świadczenie pielęgnacyjne

27 stycznia 2014 r.

Pomoc dla rodzin

Świadczenia pielęgnacyjne: Opiekunowie dostaną zaległą pomoc27 stycznia 2014 r.

Opiekunowie, którzy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego czekają na przywrócenie im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, mają powody do zadowolenia. Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, potwierdza DGP, że rząd podjął decyzję o wypłacie zaległych pieniędzy. Projekt ustawy, który będzie określał szczegółowe warunki pozwalające na zwrot wsparcia, jeszcze w tym tygodniu może zostać przesłany do konsultacji społecznych.