Zdanych Ministerstwa Zdrowia wynika, że wartość kontraktów zawartych ze szpitalami prywatnymi w 2007 roku, w przeliczeniu na jedno łóżko, wyniosła 90,4 tys. zł. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. W 1999 roku NFZ zakontraktował świadczenia z 18 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, obecnie ze 172. Zdaniem Jacka Grabowskiego, zastępcy prezesa NFZ, o liczbie zawartych umów z placówkami niepublicznymi decyduje coraz wyższa jakość świadczonych usług medycznych. Coraz częściej są one wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną, a pacjenci mają do nich lepszy dostęp. Spośród wszystkich niepublicznych szpitali 26 proc. posiada certyfikaty jakości ISO. W szpitalach publicznych wskaźnik ten wynosi 10,9 proc. – Narodowy Fundusz Zdrowia występuje w imieniu ubezpieczonych. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie im najwyższej jakości świadczonych usług – powiedział Jacek Grabowski na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia. Jego zdaniem szpitale niepubliczne coraz lepiej spełniają oczekiwania pacjentów, świadcząc wyższej jakości usługi niż szpitale publiczne.