Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego wydania zgody przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie poza granicami kraju. Główna zmiana dotyczy powiększenia – o Szwajcarię – katalogu państw, do których prezes NFZ może kierować pacjenta na leczenie lub badania diagnostyczne. Dotyczy to przypadku, gdy lekarze stwierdzą, że takie leczenie lub badanie powinno się odbyć w szpitalu szwajcarskim. Prezes funduszu wydaje zgodę w sytuacji, gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie może czekać na wykonanie np. operacji w terminie określonym przez polskiego świadczeniodawcę. Zdaniem resortu zdrowia, wejście w życie rozporządzenia może spowodować dodatkowe skutki finansowe dla NFZ. – Wysokość kosztów leczenia w Szwajcarii w 2007 roku i w latach następnych jest obecnie trudna do oszacowania, bo do tej pory Polska nie wysyłała pacjentów na planowe zabiegi medyczne w tamtejszych placówkach opieki medycznej – mówi Paweł Trzciński, rzecznik prasowy NFZ. Dotychczas do funduszu wpłynęła jedna informacja – za I półrocze 2006 r. – o świadczeniu zdrowotnym udzielonym Polakowi na terenie Szwajcarii. Osoba ta jednak skorzystała z porady medycznej na podstawie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, a nie na podstawie zgody prezesa NFZ. Za wykonane świadczenie fundusz musi zapłacić ponad 2 tys. franków szwajcarskich. Od dnia wejścia Polski do UE do NFZ złożono 33 wnioski o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, z czego 25 wniosków rozpatrzono pozytywnie. Przewidywane koszty planowanego leczenia osób ubezpieczonych w funduszu, według kwot ustalonych z zagranicznymi placówkami opieki medycznej, wyniosą około pół miliona złotych. W planie finansowym na ten rok fundusz zarezerwował na pokrycie kosztów leczenia zagranicą oraz związaną z tym refundację leków ponad 3 mln zł.