Według Inspekcji Sanitarnej najbardziej narażeni na zakażenia szpitalne są pacjenci hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii oraz przewlekle chorzy. Aby zminimalizować sytuacje, w których dochodzi do przypadkowego zakłucia się pielęgniarek lub lekarzy w trakcie badania lub zabiegu, od końca 2009 roku w krajach UE ma zacząć obowiązywać znowelizowana unijna dyrektywa w sprawie ochrony przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy. Jak twierdzi Wojciech Wyszogrodzki, dyrektor HTL-Strefa, firmy zajmującej się produkcją narzędzi m.in. do pobierania krwi, dla szpitali wprowadzenie w życie zmienionej dyrektywy będzie wiązało się z obowiązkiem używania np. tylko takich igieł, które są jednorazowego użytku i dodatkowo chronią przed przypadkowym ukłuciem i zakażeniem, np. poprzez kontakt z krwią pacjenta.