Resort zdrowia przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt nowelizacji ustawy o izbach lekarskich. – Liczba okręgowych izb lekarskich musi być dostosowana do układu administracyjnego kraju – uważa Bolesław Piecha, wiceminister zdrowia. To oznacza, że liczba izb musi ulec zmniejszeniu. Obecnie bowiem działa w kraju 22 okręgowych izb lekarskich. Po zmianach byłoby ich 16 plus jedna izba branżowa przeznaczona dla lekarzy wojskowych. Z tą propozycją nie zgadza się samorząd lekarski. Zdaniem Konstantego Radziwiłła, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, obecna liczba izb odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu. – Przecież lokalne środowiska lekarskie są również związane z mniejszymi miastami, niekoniecznie ze stolicami województw – dodaje prezes Konstanty Radziwiłł. Samorząd lekarski podkreśla, że główną ideą nowelizacji ustawy o izbach lekarskich miały być zmiany w systemie sądownictwa lekarskiego, a nie zmiana organizacji działania samorządu. Nowelizacja ustawy o izbach lekarskich odnosi się do spraw związanych z postępowaniem przed sądem lekarskim. Projekt przewiduje przede wszystkim poszerzenie katalogu kar, jakie będzie mógł stosować sąd lekarski. Oprócz upomnienia, nagany, czasowego i dożywotniego pozbawienia prawa wykonywania zawodu, lekarz będzie musiał liczyć się również z karą finansową, czasowym zawieszeniem pewnych czynności medycznych oraz wpisem do specjalnego rejestru prowadzonego przez okręgowe izby i jego upublicznieniem.