Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podwyżkach w służbie zdrowia. Nowela zakłada objęcie podwyżkami również lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych, którzy świadczą usługi dla zakładów opieki zdrowotnej jako podwykonawcy. Podwyżki, oprócz podwykonawców, otrzymają właściciele niepublicznych placówek ochrony zdrowia, którzy jednocześnie udzielają świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z poprawką do ustawy przyjętą przez Sejm objęcie wzrostem wynagrodzeń dodatkowych grup pracowników nie może oznaczać zmniejszenia podwyżek dla pracowników szpitali i przychodni, którzy podwyżkami zostali objęci w ubiegłym roku. Małgorzata Stryjska, członek sejmowej Komisji Zdrowia, zapewnia, że pieniądze na dodatkowe podwyżki już trafiły do placówek medycznych. Nowelizacja ustawy podwyżkowej musi być podpisana jeszcze przez prezydenta. Jeżeli zrobi to w tym miesiącu, to wypłata podwyżek będzie mogła rozpocząć się już od kwietnia. Ministerstwo Zdrowia pracuje również nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ma ono zmienić tabelę zaszeregowań w grupach poszczególnych pracowników.