Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowelizację rozporządzenia dopuszczającego do ponownego obrotu pewnymi produktami leczniczymi. Ministerstwo proponuje rozszerzenie listy tych medykamentów, które mogą być sprzedawane również poza aptekami (tzw. placówkach obrotu pozaaptecznego) o 40 produktów. W 2005 roku część z tych produktów została błędnie wykreślona przez resort zdrowia mimo posiadania aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Jednocześnie w resorcie zdrowia prowadzone są prace nad opracowaniem całkiem nowych kryteriów kwalifikacji produktów leczniczych do obrotu. Konsekwencją tego ma być gruntowna zmiana wykazu leków dopuszczonych do sprzedaży w aptekach i poza nimi. Poza tym wykaz ten miałby być aktualizowany co 6 miesięcy. Projekt nowelizacji rozporządzenia musi teraz jeszcze zaakceptować Rządowe Centrum Legislacji.