Senat przegłosował pięć poprawek zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej, która gwarantuje wzrost wynagrodzenia kolejnym grupom pracowników placówek ochrony zdrowia. Najważniejsza poprawka zgłoszona i przyjęta przez senatorów dotyczy objęcia podwyżkami również pracowników placówek medycznych postawionych w stan m.in. likwidacji, których zobowiązania po 30 czerwca 2006 r. zostały przejęte przez innych świadczeniodawców. Podstawę uzyskania dodatkowych środków na podwyżki dla tych pracowników jest podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z nowelizacją ustawy podwyżkowej, podwyżki trafią również do tzw. podwykonawców usług medycznych, którzy nie mają bezpośrednio podpisanego kontraktu z funduszem. Dodatkowe pieniądze zostaną również przekazane właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, którzy jednocześnie sami udzielają świadczeń zdrowotnych. W tym roku na podwyżki dla pracowników szpitali i przychodni NFZ ma przeznaczyć 4,5 mld zł. Jeszcze w trakcie prac w Sejmie i w Senacie nad projektem nowelizacji ustawy, przedstawiciele NFZ uspokajali, że objęcie podwyżkami kolejnych grup pracowników służby zdrowia nie spowoduje konieczności podwyższenia tej kwoty. Projektem ustawy ponownie zajmie się Sejm.