Jak powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, związek domaga się, aby ministerstwo przygotowało projekt ustawy gwarantujący utrzymanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia od 2008 roku. – Pod koniec tego roku przestanie bowiem obowiązywać ustawa podwyżkowa uchwalona w lipcu 2006 roku – mówi Maria Ochman. Poza tym NSZZ czeka na propozycje resortu zdrowia związane z ustaleniem zasad zatrudnienia pracowników placówek ochrony zdrowia. Międzyresortowy zespół, który miał pod koniec stycznia przedstawić propozycje w tym zakresie, nie wypracował wspólnego stanowiska. Strona społeczna domagała się ustalenia pensji minimalnej dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, natomiast resort zdrowia uznał tę propozycję za niekonstytucyjną i zaproponował określenie punktowej wyceny poszczególnych zawodów medycznych. – Mam nadzieję, że na środowym spotkaniu minister zdrowia przedstawi propozycję uregulowania czasu pracy pracowników medycznych oraz programów osłonowych i odpraw dla pracowników w przypadku np. likwidacji niektórych szpitali – powiedziała Maria Ochman. Paweł Trzciński, rzecznik prasowy resortu zdrowia, nie wykluczył, że minister przedstawi propozycje zbieżne z żądaniami lekarzy i pielęgniarek. Nie sprecyzował jednak, jakie to mogą być rozwiązania. W przypadku braku porozumienia NSZZ Solidarność grozi akcją protestacyjną.