Ministerstwo Zdrowia ma gotowy projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Ma ono w jednoznaczny sposób określić, kto odpowiada za przeprowadzanie m.in. szczepień profilaktycznych uczniów. Obowiązujące przepisy umożliwiają ich wykonywanie zarówno w gabinetach lekarzy rodzinnych, jak i na terenie szkoły przez pielęgniarki środowiskowe lub higienistki szkolne. Zdaniem resortu zdrowia takie niedoprecyzowanie przepisów powoduje chaos i dezorganizację w zakresie realizacji szczepień ochronnych u uczniów. Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim chcą przejąć wykonywanie szczepień u uczniów, ponieważ mają np. całą dokumentację medyczną podopiecznych. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia tego roku. W tym czasie Narodowy Fundusz Zdrowia musi zawrzeć dodatkowe umowy z lekarzami rodzinnymi na przejęcie opieki w tym zakresie nad dziećmi w wieku szkolnym. Natomiast pielęgniarki i higienistki szkolne do 1 maja muszą przekazać lekarzowi tzw. karty uodpornienia dotychczasowych podopiecznych.