Dziś Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy ustanawiającej święto Trzech Króli - 6 stycznia - dniem wolnym od pracy. Wniosek o odrzucenie złożyli posłowie PO. W klubie Platformy zarządzono dyscyplinę podczas głosowania. Za przyjęciem wniosku o dorzucenie projektu opowiedziało się 207 posłów, przeciw było 186, od głosu wstrzymało się 2.

Zdaniem Guza, podczas rozpatrywania projektu dnia wolnego w święto Trzech Króli kwestie pracownicze zeszły na dalszy plan, a dyskusja toczyła się na płaszczyźnie politycznej i była głównie wydarzeniem medialnym.

"Polacy są zbyt przepracowani, mają zbyt mało czasu na odpoczynek"

Według szefa OPZZ nie jest prawdą, że Polacy w ciągu roku mają zbyt dużo dni wolnych. "Wiele statystyk mówi, że nasi rodacy są zbyt przepracowani, mają zbyt mało czasu na odpoczynek" - zaznaczył.

"Z punktu widzenia pracowniczego potrzebne jest więcej wolnego, jednak należało rozważyć, czy dzień wolny miałby być dodany w takiej formie, jak zaproponowano w projekcie" - podkreślił Guz.

W jego opinii, znacznie korzystniejszym i bardziej logicznym rozwiązaniem byłoby przyznanie każdemu pracownikowi możliwości dowolnego wyboru dodatkowego świątecznego dnia wolnego w roku.

Wnioskodawcą obywatelskiego projektu w sprawie ustanowienia święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy był prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. O poparcie tej inicjatywy zwróciło się do marszałka Sejmu prezydium Konferencji Episkopatu Polski.