W głosowaniu wzięło udział 396 posłów. Za odrzuceniem wniosku głosowało 178 parlamentarzystów, przeciw było 218.

Podczas piątkowego głosowania, posłowie PiS wskazywali na fakt, że sytuacja polskich rolników pogorszyła się od kiedy krajem rządzi koalicja PO-PSL.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke przypomniał, że wszystkie kwestie podnoszone przez parlamentarzystów PiS były poruszane podczas 6 godzinnej debaty, która odbyła się na ten temat w ubiegłym tygodniu w Sejmie. Wówczas, minister rolnictwa Marek Sawicki w imieniu rządu omówił aktualne działania resortu rolnictwa oraz podległych mu agencji rolnych.

Sawicki wskazywał w trakcie ubiegłotygodniowej debaty m.in., że resort przygotował nowelizację ustawy o ustroju rolnym. Zakłada ona, że z obecnie dzierżawionej ziemi w zasobie ANR wydzieli 30 proc. na powiększenie gospodarstw miejscowych rolników. Ma to ułatwić rolnikom nabywanie ziemi na powiększanie gospodarstw rolnych i doprowadzić do trwałego zagospodarowania ziemi rolnej.

Sawicki: jednym z najważniejszych zadań resortu jest jak najlepsze wykorzystanie unijnych środków

Dodał, że z programu na lata 2007-13 Agencja przekazała dotychczas beneficjentom ponad 3,7 mld zł, tj. ok. 6,5 proc. łącznej sumy z PROW na te lata. Do końca 2009 r. przewidywane jest wypłacenie ponad 20 proc. środków programu.

Wyliczając swoje działania przypomniał, że rząd przyjął już projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który podwyższa i różnicuje składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwa powyżej 50 ha. Projekt będzie wkrótce rozpatrywany w Sejmie.

Sawicki podsumowując działania resortu rolnictwa powiedział, że od 16 listopada 2007 r. do początku października 2008 r. Sejm uchwalił 9 ustaw rolnych. Teraz pracuje nad 17áprojektami ustaw.

Krzysztof Jurgiel z PiS zarzucał koalicyjnemu PSL i obecnemu ministrowi, że w informacji nie przedstawił sytuacji na wsi i planu działań resortu na rzecz rolnictwa. Według niego, Sawicki nie ma programu dla polskiej wsi.

Informację rządu poparły kluby koalicji. Lewica skrytykowała działania Sawickiego, ale zapowiedziała nie będzie głosować przeciw przyjęciu informacji.