Za pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca może udzielić pracownikowi czasu wolnego. Długość czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową zależy od tego, czy czas ten przyznawany jest na wniosek pracownika, czy też z inicjatywy pracodawcy. Gdy z pisemnym wnioskiem o takie rozliczenie wystąpi pracownik, czas wolny powinien być równy wymiarowi godzin nadliczbowych. Jeśli jednak pracodawca z własnej inicjatywy chce w tej formie rozliczyć nadgodziny, to musi zwiększyć o połowę wymiar czasu wolnego (art. 1512 k.p.).

Pracodawca w zamian za czas przepracowany w nadgodzinach, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, powinien otrzymać natomiast swoje normalne wynagrodzenie, czyli takie wynagrodzenie, jakie by mu się należało, gdyby pracował zgodnie z rozkładem.

Zobacz pełną treść artykułu -  Tygodnik Prawa Pracy w eGP