Dodał, że zarządzenie w sprawie referendum, które wymaga zgody Senatu, jest już gotowe.

Zgodnie z konstytucją prezydent ma prawo zarządzić ogólnokrajowe referendum za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia.

Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę.

Wystąpienie do Senatu w sprawie referendum Lech Kaczyński zapowiedział 7 października w telewizyjnym orędziu.

Prezydent ocenił wtedy m.in. że złożone w Sejmie przez koalicję rządową projekty ustaw zdrowotnych zmierzają do prywatyzacji. Lech Kaczyński powiedział, że ochrona zdrowia "jest ostatnią dziedziną życia społecznego, w której miałyby obowiązywać zasady wolnego rynku".

Zaznaczył wówczas, że "szanuje zdanie rządzących w Polsce liberałów, ale się z nim fundamentalnie nie zgadza". Dlatego - według prezydenta - rozsądnym rozwiązaniem jest zapytanie Polaków w referendum o przyszłość ochrony zdrowia.

Odpowiadając wówczas na oświadczenie prezydenta, premier Donald Tusk zapewniał, że jego rząd nie chce prywatyzacji, tylko komercjalizacji szpitali - czyli przekształcania ich w spółki prawa handlowego.

We wtorek posłowie zajęli się drugim czytaniem pakietu projektów ustaw zdrowotnych autorstwa PO.