■  ODDZIELNA KWOTA BAZOWA DLA NAUCZYCIELI. Rząd nie wycofa z Sejmu skierowanego przez poprzednią ekipę projektu nowelizacji Karty Nauczyciela. Wprowadza on oddzielną kwotę bazową dla nauczycieli, określaną corocznie w ustawie budżetowej. Ponadto projekt wyjątkowo określa wysokość tej kwoty na 2008 rok, ponieważ projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej nie może jej zawierać ze względu na brak podstawy prawnej. Resort edukacji wyliczył, że powinna ona wynosić 1928,96 zł. Oznacza to, że wzrośnie o 2,3 proc., czyli o 43,37 zł.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  Wynagrodzenia niepeŁnosprawnych. Rząd zdecydował, że w Sejmie będą kontynuowane prace nad projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy wprowadzają możliwość przyznania PFRON dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2008 roku. W budżecie zarezerwowano do 25 proc. środków zapewniających realizację tego zadania. Oznacza to, że w przyszłym roku PFRON będzie musiał pokryć ze swoich środków co najmniej 75 proc. wydatków na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Więcej www.kprm.gov.pl

■  Ponad 1,5 tys. razy wstrzymano roboty w kopalniach. Od początku roku do końca października nadzór górniczy 1564 razy wstrzymał prowadzenie robót lub pracę urządzeń w kopalniach. Wobec winnych nieprawidłowości wszczęto 185 postępowań i nałożono 1220 mandatów - wynika z najnowszych danych Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Więcej www.wug.gov.pl

■  Obiady dla niedoŻywionych uczniów. Badania wykazują, że co trzecie dziecko w Polsce przychodzi do szkoły niedożywione - poinformował na konferencji prasowej w Warszawie członek zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej Grzegorz Gruca. 9 grudnia odbędzie się już po raz szósty akcja Świąteczny Stół Pajacyka, organizowana przez PAH. Akcja prowadzona jest przez PAH od 1995 roku. Jej istotą jest finansowanie szkolnych obiadów dla dzieci, które nie są objęte pomocą gmin lub innych organizacji pozarządowych.

Więcej www.pah.org.pl