Rząd postanowił kontynuować realizowany od listopada 2011 r. program dodatkowej pomocy dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W tym celu przygotowany został projekt rozporządzenia, który umożliwi jego dalsze prowadzenie. Zgodnie z nim dodatek w wysokości 200 zł miesięcznie będzie przysługiwał w okresie styczeń-marzec przyszłego roku wszystkim uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego. To oznacza, że łącznie do rodziców zajmujących się niepełnosprawnymi dziećmi trafi 820 zł miesięcznie, a obydwie formy pomocy będą wypłacane w tym samym terminie.

Jednak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które są odprowadzane za opiekunów, będą naliczane tylko od kwoty samego świadczenia pielęgnacyjnego, czyli 620 zł.

Tak jak w kończącej się właśnie tegorocznej edycji programu dodatek zostanie przyznany bez konieczności składania wniosków. Ośrodek pomocy społecznej będzie z urzędu wszczynał postępowanie w tej sprawie i wyda opiekunowi decyzję. Taka procedura ma zagwarantować, że dodatkowe pieniądze trafią na pewno do wszystkich osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Mimo że program jest realizowany na podstawie przepisów o pomocy społecznej, która do przyznawania świadczeń wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, to w przypadku tego dodatku gminy zostaną zwolnione z tego obowiązku. Przyznawanie przewidzianej w rozporządzeniu pomocy będzie dla samorządów zadaniem zleconym, na którego obsługę otrzymają dodatkowe pieniądze. Wyniosą one 3 proc. otrzymanej dotacji na jego wypłatę. Ta nadwyżka ma być spożytkowana na obsługę techniczną.

O tym, w jakiej wysokości świadczenie będzie trafiać do rodziców w kolejnych miesiącach 2014 r., zdecyduje przygotowywana właśnie nowelizacja ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456).

Jednak na dodatkowe pieniądze, które zwiększą wysokość wsparcia, nie będą mogły liczyć osoby, które zajmują się niepełnosprawnym, którego uszczerbek na zdrowiu powstał po osiągnięciu pełnoletności i są w związku z tym uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Do nich dalej będzie trafiać 520 zł miesięcznie.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia