Wczoraj Senat bez poprawek przyjął ustawę z 22 listopada o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Dzięki temu tylko właściciele gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych będą musieli płacić składki na leczenie w wysokości 1 zł za każdy hektar. Rolnik będzie mieć obowiązek zapłacenia takiej stawki za każdą osobę zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS.

W praktyce oznacza to, że także w 2014 r. będą obowiązywać takie same zasady opłacania ubezpieczenia jak obecnie. To ma pozwolić rządowi na przygotowanie ustaw, które umożliwią objęcie rolników podatkiem PIT. Będzie on podstawą do ustalenia składek zdrowotnych.

Etap legislacyjny

Skierowane do podpisu przez prezydenta