statystyki

Jak otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy po zaostrzeniu przepisów

autor: Renata Żaczek10.05.2013, 07:10; Aktualizacja: 10.05.2013, 08:35
Osobami „na których ciąży obowiązek alimentacyjny” są krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki), a także rodzeństwo

Osobami „na których ciąży obowiązek alimentacyjny” są krewni w linii prostej, a więc wstępni (rodzice, dziadkowie) i zstępni (dzieci, wnuki), a także rodzeństwoźródło: ShutterStock

Dwa lata temu zajęłam się niepełnosprawną matką mającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do dziś pobieram zasiłek pielęgnacyjny – pisze pani Agnieszka. – W dniu składania wniosku byłam zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (spełniając tym samym wymóg ustawowy niepodejmowania zatrudnienia). Jednak w tym roku, po zmianie przepisów, konieczne jest złożenie kolejnego wniosku. Wiem, że powinnam ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz że muszę spełnić kryterium dochodowe. Czy spełniam jednak kolejny wymóg, a mianowicie rezygnację z zatrudnienia, skoro nigdy nie pracowałam?

Reklama


Reklama


Wątpliwości pani Agnieszki są uzasadnione. Dotychczas zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych były nieco łagodniejsze. Od 1 stycznia 2013 r. wymagania zaostrzono, zawężając tym samym krąg osób, które wsparcie mogą otrzymać.

Wraz z nowelizacją wprowadzono dwa rodzaje świadczeń. Pierwsze to świadczenie pielęgnacyjne przysługujące przede wszystkim rodzicom niepodejmującym pracy lub rezygnującym z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, przy którym, tak jak dotychczas, wysokość dochodu rodziny nie ma znaczenia.

Natomiast drugi to wspomniany przez naszą czytelniczkę specjalny zasiłek opiekuńczy uzależniony od dochodu podopiecznego i opiekuna. I to jest pierwszy z warunków, który pani Agnieszka musi spełnić, składając wniosek o to pomoc. Kolejny odnosi się do rezygnacji z zatrudnienia. To, że pani Agnieszka jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub w ogóle niepracująca, trudno uznać za rezygnację z zatrudnienia. Pomocny w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących tego, czym jest rezygnacja z zatrudnienia, może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 maja 2010 r., z którego wynika, że między zakończeniem zatrudnienia a koniecznością opieki istniał związek przyczynowy, polegający na tym, iż bez konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki zainteresowana świadczeniami opiekuńczymi osoba nie zrzekłaby się zatrudnienia. Musi być jednoznaczne i niebudzące wątpliwości, że rezygnacja z pracy nie była spowodowana inną sytuacją, np. wygaśnięciem umowy lub redukcją zatrudnienia. Osobista opieka nad ciężko chorym krewnym musi być stanem trwałym, czyli opiekun definitywnie rezygnuje zarówno z aktualnego zatrudnienia, jak i z podejmowania tego zatrudnienia w przyszłości.

Również resort pracy przychyla się do takiej interpretacji, twierdząc, iż osobę nigdy niepracującą trudno uznać za taką, która faktycznie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najprawdopodobniej specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dostaną także ci, którzy podejmą pracę na krótki okres przed złożeniem wniosku tylko po to, by z niej potem zrezygnować i w ten sposób spełnić ustawowe wymagania.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku opiekuńczego niezbędne będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez jednostkę przyznającą świadczenie (w zależności od sytuacji jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo działający z ich upoważnienia ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy), takiego samego, jak przy przyznawaniu innych świadczeń.

Od negatywnej decyzji pani Agnieszka może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego, a potem ewentualnie – do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez zatrudnienie lub inną pracę zarobkową rozumie się wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

Art. 16a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Art. 3 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548).

Art. 42 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Wyrok NSA z 17 maja 2010 r. (sygn. akt I OSK 123/10).

OPINIA EKSPERTA

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ocena, czy w indywidualnej sprawie miała miejsce faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zdefiniowanego w art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy do kompetencji jednostki przyznającej świadczenia rodzinne w danej gminie. Również ocena, czy w indywidualnej sprawie ustalona faktyczna rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej związana była z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, spoczywa na właściwym organie realizującym te świadczenia, dokonującym rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy w formie decyzji administracyjnej.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • heno(2013-10-21 19:45) Odpowiedz 10

  ten co wymyślił zabranie zasiłków powinien sam życ za 1200 zl.bez pomoc

 • Katarzyna(2013-09-06 14:55) Odpowiedz 00

  no dobrze co z tego że w tak trudnej sytuacji podejmę zatrudnienie chociaż na miesiąc żeby spełnić warunek porzucenia pracy na rzecz opieki nad chorym i niepełnosprawnym jak MOPS stwierdzi ze się podjęło to krótkotrwałe zatrudnienie tylko dla otrzymania zasiłku i wniosek odrzuci...??? pytam się gdzie sens a gdzie logika?? hmm...

 • andrzej(2014-05-20 18:34) Odpowiedz 00

  mam zone chora na stwardnienie rozsiane (sm) , nie moge podjac pracy bo zona i 1,5roczna corezcka potrzebuja opieki, ale nikogo to nie obchodzi bo ten co ukladal te przepisy byl zdrowy . to jest mordowanie w bialych rekawiczkach. rzad nie dostrzega ludzi chorych.

 • maria(2013-08-06 19:49) Odpowiedz 00

  trybunał konstytucyjny powinien rozstrzygnąć te drakońskie przepisy. jest nie możliwe całkowicie zrezygnować z pracy żeby opiekować się osobą niepełnosprawną ,bo niby z czego taki opiekun miałby żyć .jest to chore nawet bardzo!!! niech ustawodawcy spróbują żyć tylko z takiego zasiłku. powodzenia

 • ELZBIETA(2013-11-29 22:03) Odpowiedz 00

  JAK MOŻNA TAK POSTEPOWAC Z LUDZMI STARSZYMI W 21 WIEKU

 • iza(2013-11-22 12:07) Odpowiedz 00

  miałam zasiłek opiekuńczy na chorą mamę teraz mieszkam z konkubentem czy dalej mi on przysługuje czy ze względu że jest nas dwoje to nie?

 • teresa(2013-11-15 17:28) Odpowiedz 00

  zabrano mi świadczenie pielęgnacyjne.Opiekowałam się bratem ,który posiada od 1996r I g,inwalidzką.Dzisiaj tj 15.11.2013 miałam sprawę w Sądzie Administracyjnym,która była efektem mojego odwołania.Co usłyszałam na rozprawie?.Zdziwicie się.Otuż mogę iść do pracy a po pracy opiekować się bratem.Czysta paranoja.Jak żyć w tym kraju pełnym rządzących debili.Na koniec powiedziano mi ,że 5.12.2013 odbędzie się posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, który ma za zadanie stwierdzenie zgodności ustawy z Konstytucją Polski.Jak żyć panie Kamysz?

 • grzegorz(2013-10-30 17:38) Odpowiedz 00

  Witam. Otrzymałem wczoraj informacje od znajomych o „SPECJALNY ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM”, Zacząłem od szukania niezbędnych dokumentów do złożenia w MOPS. Opiekuję się swoją ciężko chorą żoną (Stwardnienie rozsiane) przez całą dobę, okrągły rok. Przy tej okazji zaglądam na różne fora. Po zapoznaniu się z wypowiedziami, ogarnia mnie czarna rozpacz. Właściwe to już na starcie otrzymuję wiadro zimnej wody na łepetynę, aby wrócić na ziemię. Żona ma 720, 00 PLN emerytury. Ma I grupę inwalidzką już prawie dwadzieścia lat. Ja przerwałem pracę w 2000 roku, żona zaczęła się dusić, zapadać w śpiączkę. Ze szpitala wyszła pełna odleżyn (prawie do kości), walczyłem z tym przez trzy lata, sprzedaliśmy samochód, bo niestety ani SM ani plastry na odleżyny są nierefundowane, i tak pieniążki nasze topniały a rosły niezapłacone rachunki. Raz starałem się w wrocławskim Mopsie starać o jakąś pomoc, szybko mnie sprowadzono do parteru. Po „bardzo eleganckim” potraktowaniu mnie, odpuściłem wszelkie staranie, o co kol wiek na tyle mam jeszcze poczucia godności swojej, aby nie dać się gnoić. Teraz przerabiam mieszkanie oraz kłopoty, jakie sprawił mi urzędnik administracji poprzez swoje zaniechanie i nadużycie urzędu. Ale to inna sprawa, dlatego chciałem próbować powalczyć o ten zasiłek, ale widzę, że moje szanse są równe zeru. Pozdrawiam wszystkich, życząc im dużo samozaparcia na drodze pełnej fałszu i obłudy oraz ignorancji. Dziś już wiem, że ilość krzyży w instytucjach przekłada się na skalę ignorancji człowieka.

 • bronek.(2013-10-14 19:40) Odpowiedz 00

  Zgadzam się w całej rozciągłości z autorami wcześniejszych komentarzy,w rządzie nie przejmują wcale ludzmi niepełnosprawni ten przepis o specjalnym zasilku opiekunczym swiadczy o tym dobitnie,wydają dziesiątki tys.zł.na garnitury i inne rzeczy a ludzi w potrzebie mają najwyraźniej daleko w dupie.

 • maro11(2013-10-02 19:35) Odpowiedz 00

  rząd nas okrada a my na to patrzymy z zaciśniętymi pięściami , czas na zmiany .

 • Ja!!!!(2013-10-02 13:12) Odpowiedz 00

  Ku**wy pierd**ne zlodzieje, swinie smierdzace lenie. Powyrzynac wszystkich. Dorabiaja sie na biednych, szczyt hipokryzji!!!

 • eee(2013-09-11 19:36) Odpowiedz 00

  będę pierwsza za..żeby odwołać nasz rząd...

 • yui(2013-09-11 19:35) Odpowiedz 00

  ja mam tak samo,ojciec chory ja bylam po studiach,nie mam świadectwa pracy,podobno nie pracowałam ,a studia dzienne się nie liczą dla MOPSÓW usłyszałam że byłam bezrobotna,bo nie mam świadectwa pracy...wstyd, a na MOPSY i zatrudnienie pracowników ma rząd kase ,po co tyle pracowników mopsu i po co?rząd zatrudnia?ile kosztują ich pensje?po co?...

 • Paulina(2013-09-12 13:17) Odpowiedz 00

  witam.
  Jestem zatrudniona na umowę o dzieło na okres 3 miesięcy czy po rezygnacji z takiego zatrudnienia mogę ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy??czy musi być to umowa na czas nieokreślony...

 • Katarzyna(2013-09-06 15:10) Odpowiedz 00

  cytuję:"Również resort pracy przychyla się do takiej interpretacji, twierdząc, iż osobę nigdy niepracującą trudno uznać za taką, która faktycznie zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Najprawdopodobniej specjalnego zasiłku opiekuńczego nie dostaną także ci, którzy podejmą pracę na krótki okres przed złożeniem wniosku tylko po to, by z niej potem zrezygnować i w ten sposób spełnić ustawowe wymagania".
  nie podejmiesz pracy nie dostaniesz podejmiesz nie dostaniesz!!Po co podejmować pracę?? przecież nikt na dłuższą metę nie da rady patrzeć jak się bliski męczy!!!morał z tego taki że prędzej chory umrze w samotności niż doczeka się opieki...taki kraj znaczy lepiej sobie pracować i olać chorego człowieka niech sobie sam radzi!!! ja sie pytam kto na tym ucierpi ja? że nie wezmę nędznych 520 zł czy chora matka która sama nie jest wstanie niczego zrobić!!!A trzeba zarabiać!! niestety!! :(

 • krynia(2013-07-10 18:22) Odpowiedz 00

  "zabiera się biednym 520zł" czyli co? zmusza do podjęcia zatrudnienia?a co z chorym?oddać do domu opieki? czy decydenci potrafią liczyć? trzeba będzie co najmniej 6razy tyle dopłacić z budżetu państwa do utrzymania pensjonariusza w tej placówce=gdzie tu logika??? Byłam zarejestrowana w PUP i nie mogłam podjąć pracy,bo mama wymaga całodobowej opieki.Jak dalej żyć? ;(

 • małgorzata(2013-07-10 22:02) Odpowiedz 00

  Odebrano mi zasiłek pielęgnacyjny na chorego męża i teraz mam iść na m-c do pracy . załatwiłam sobie pracę ale mąż sam nie może zostać w domu , To jest jakieś chore! co to za ustawa ? kto to wymyślił ? niech się puknie w głowę, sami idioci rządzą bezmózgowce.

 • slawek(2013-08-18 18:11) Odpowiedz 00

  dzic

 • Aleksandra(2013-08-10 17:52) Odpowiedz 00

  Mam taką samą sytuację jak Mariola powyżej , kazali się wyrejestrować z up , świadczenie otrzymałam bezterminowo , nie mam rodziny i rodzeństwa , pracy pojąć nie mogę bo jak zostawić matkę na cały dzień bez jedzenia , picia i leżącą we własnych odchodach , świadczenie zostało mi odebrane , mama ma 1100 złotych renty i z czego teraz żyć ?

 • OPIEKUNKA(2013-08-08 13:40) Odpowiedz 00

  ludzie czy literalny zapis ustawy jest naprawdę ważniejszy od zapisów w KONSTYTUCJI RP.
  Oddajcie ludziom świadczenia pielęgnacyjne ,bo otrzymali je z mocy prawomocnych decyzji administracyjnych i jest to ich NABYTE PRAWO WŁASNOŚCI.
  A rząd niech się nie zasłania kryzysem ,bo to wstyd , jak można zabierać najsłabszym by łatać dziury ,do których sami doprowadzili.
  Teraz od razu wam odpowiem że można zabrać właśnie tym najsłabszym ,bo oni się nie obronią.
  niech powymierają mniej kasy z budżetu będzie szło KPINA.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane