statystyki

Od kwietnia kolejny dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

autor: Michalina Topolewska27.03.2013, 07:13; Aktualizacja: 27.03.2013, 08:20

820 zł miesięcznie wyniesie łączna wysokość pomocy, którą od przyszłego miesiąca do końca 2013 roku będą otrzymywać rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi.

Reklama


Reklama


Obecnie są oni uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł oraz 100 zł dodatku, który jest im wypłacany na podstawie art. 12 ustawy z 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548). Kolejne 200 zł dodatku przewidują przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów: uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie dotyczące szczegółowych warunków jego realizacji.

Aby od kwietnia uzyskać dodatkowe pieniądze, rodzice nie muszą składać wniosku. Środki zostaną im przyznane z urzędu na podstawie postępowania wszczętego przez gminę. Otrzymają decyzję w tej sprawie, a dodatek będzie im wypłacany w terminie, w którym zwyczajowo otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto mimo że podstawą rządowego programu są przepisy o pomocy społecznej, przyznanie dodatku będzie zwolnione z konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zgodnie z szacunkami resortu pracy prawo do dodatku będzie przysługiwać ok. 95 tys. osób. Uprawnionych do niego będzie więc mniej, niż wynosi faktyczna liczba otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne (w połowie ubiegłego roku było ich 211,6 tys.). Jest to związane z tym, że 200 zł wsparcia ma przysługiwać tylko tym opiekunom, którzy spełniają obowiązującą od tego roku nową definicję tego świadczenia. Jej brzmienie zawęża bowiem krąg uprawnionych do rodziców zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem.

Na wypłatę od kwietnia do grudnia dodatków przeznaczonych ma być z budżetu 176 mln zł. Kwota ta obejmuje też koszty obsługi ponoszone przez gminę. Do ich wyliczenia będą stosowane te same zasady, które obowiązują przy pozostałych świadczeniach rodzinnych. W ich przypadku na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań przysługuje gminom 3 proc. dotacji przekazanej przez wojewodę.

Etap legislacyjny

Przyjęty przez rząd

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • opiekun matki(2013-04-24 03:37) Odpowiedz 00

  820 zł jest dla opiekuna (taki jest ustawowy cel) a nie dla niepełnosprawnego.

 • adam(2013-03-27 20:30) Odpowiedz 00

  40 euro dla najsłabszych,a sobie miliony w myśl solidaryzmu,kryzysu,równych żołądków i sprawiedliwosci społecznej wg.rzeplińskiego.

 • Aga(2014-04-01 16:36) Odpowiedz 00

  Ale mi wiadomość 200 zł od kwietnia!!!-dodatkowe przecież ta pomoc rządowa jest przyznawana od jakiegos czasu skończył się 1 kwartał roku więc dalej przedłużyli tyle że do końca roku 2014. Co ztym 1000 zł które ma być podobno od maja , na ten temat cicho sza!!!.Matka dziecka niepełnosprawnego.

 • monika(2013-04-25 22:57) Odpowiedz 00

  a ja mam pytanie. Ten dodatek jest tylko dla tych co mają świadczenie pielęgnacyjne? a co z tymi co mają zasiłek pilelęgnacyjny

 • opiekun matki(2013-04-06 14:50) Odpowiedz 00

  córka opiekunka:

  1. nie posługuj się formą "opiekun dzieci niepełnosprawnych" bo od 01.01.2013 r. takie określenie wprowadza MNÓSTWO nieścisłości,

  2. 100 zł dodatku od 01-06.213 r. dostają z urzędu (bez wniosku) opiekunowie osób spełniających kryteria otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, jakie obowiązują w znowelizowanej ustawie o świadczyniach rodzinnych, w szczególności w art. 17,

  3. pozostali opiekunowie muszą walczyć o ten dodatek argumentując iż przepisy ustawy są NIEKONSTYTUCYJNE.

 • opiekun matki(2013-04-06 14:46) Odpowiedz 00

  do winka:

  odpowiedź brzmi NIE. Wraz z nowelizacją ustawy zrezygnowano z posługiwania się określeniem "dziecko" (jak to miało miejsce do końca grudnia 2012) a zastąpiono je określeniem "osoba z wiekiem powstania niepełnosprawności przed 18 rokiem życia, bądź 25 rokiem, jeśli kontynuowała naukę". Różnica jest zasadnicza. Dziecko odnosiło się do stopnia pokrewieństwa, a osoba z odpowiednim wiekiem powstania niepełnosprawności to każda osobą wobec której opiekun jest w obowiązku alimentacyjnym (dużo szerszy krąg osób i niepełnosprawnych i spokrewnionych opiekunów).

  A artykuł to częściowa "fałszywka" nie czytaj go dosłownie (trochę mi trąci propagandą MPiPSu, i to już nie pierwszy raz, ale problem wiem kogo dotyczy ;) )

 • córka opiekunka(2013-04-04 17:26) Odpowiedz 00

  czy 100 zł. dodatku otrzymują wszyscy, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, czy tylko ci którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi?

 • winka(2013-04-04 16:42) Odpowiedz 00

  witam wszystkich czytelników.czytam artykuły na temat świadczeń pielęgnacyjnych i czy dobrze rozumiem ,że podwyżka należy się tylko rodzicom na chore dzieci ?

 • opiekun matki(2013-04-03 18:06) Odpowiedz 00

  Poniżej zamieszczam treść wniosku do MOPSu w sprawie ustalenia prawa do dodatkowej pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, jakie otrzymują w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą. Gwoli wyjaśnienia: wniosek ten kieruje w szczególności do OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INNYCH NIŻ TE, KTÓRE NABYŁY NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PRZED 18, BĄDŹ JEŚLI UCZYŁY SIĘ DALEJ, 25 ROKIEM ŻYCIA. Rozporządzenie literalnie odnośni się do opiekunów spełniających znowelizowane zapisy ustawy (wykluczające opiekunów ON z powstałą niepełnosprawnością po 18 czy odpowiednio 25 roku życia), ale z uwagi na pozbawienie opiekunów (przez nowele ustawy o świadczeniach rodzinnych) praw nabytych namawiam Was do złożenia mimo tego wniosków do MOPSów. Dodam jedynie, że jeżeli kiedyś zostanie dyskryminująca ustawa zaskarżona do TK i zostanie ona uznana za niekonstytucyjną, tak samo stanie się z rozporządzeniem rady ministrów (413), to wówczas po to aby uzyskać te wszystkie uprawnienia i dodatki wstecz MUSICIE doprowadzić do decyzji odmownej zarówno w MOPSach a później w SKO. Jedynie posiadanie odmownej decyzji SKO uprawni Was do złożenia wniosku o wznowienie postępowania i zmiany decyzji SKO i wypłatę należnej pomocy (jeśli TK w przyszłości uzna te regulacje za niekonstytucyjne). Jeśli nie złożycie teraz wniosków to nie uzyskacie prawa do tego dodatku w przyszłości (po korzystnym orzeczeniu TK).

  Oto treść wniosku:
  Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne:


  Adres:


  WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 26.03.2013 R. (DZ.U. Z 29.03.2013 R., POZ. 413) W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA OSÓB UPRAWNIONYCH
  DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, ZA OKRES OD KWIETNIA DO GRUDNIA 2013 R.


  Część I

  1. Dane osoby ubiegającej się o dodatek

  Imię i nazwisko:

  PESEL:

  Obywatelstwo:

  Miejsce zamieszkania:

  Telefon:

  Wnoszę o przyznanie pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 29.03.2013 r., poz. 413) za okres od kwietnia do grudnia 2013 r., w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, na którą posiadam przyznane świadczenie pielęgnacyjne na stałe:

  2. Dane osoby, nad którą sprawowana jest opieka

  Imię i nazwisko:

  PESEL:

  Obywatelstwo:

  Miejsce zamieszkania:


  Część II

  Oświadczam, że;
  Powyższe dane są prawdziwe,
  Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do pomocy w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
  Sprawuję opiekę nad ww. osobą,
  Nie jestem zatrudniony oraz nie wykonuję innej pracy zarobkowej,
  Nie nabyłem prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku
  zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przed emerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

  ...
  (data, podpis osoby ubiegającej się)
  Pouczenie
  Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 29.03.2013 r., poz. 413) - prawo do pomocy przysługuje osobom mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, spełniającym warunki określone w art. 17 ustawy.
  Pomocy udziela się z urzędu.
  Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu.
  Pomoc jest wypłacana w wysokości po 200 zł miesięcznie w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego.

  ...
  (data, podpis osoby ubiegającej się)

 • monika(2013-04-23 08:31) Odpowiedz 00

  niby te 820 zł ma starczyć na wychowanie dziecka niepełnosprawnego urzędnicy sami niech sobię wezmą te smieszną kwotę i przeżyją za nie .Bo my rodzice opiekujemy się dziecmi 24 na dobę my o sobie już niemyslimy zeby było nam dobże te 820 zł to jest ś mieszna kwota jak na samą rehabilitacje trzeba mięs 1200zł a gdzie wizyty u lekarza leki pampersy odzywki jedzenie

 • pokrzywdzony(2013-03-28 10:47) Odpowiedz 00

  witam jeśli ktoś jest leżący i sam jest nie zdolny do samodzielnej egzystencji to czy jest dzieckiem czy osobą dorosłą powinien być jednakowo traktowany.Mam syna leżącego niewidomego od urodzenia,im starszy tym więcej wymaga opieki.Żona bierze na niego zasiłek 620 zł,za całodobową opiekę a nauczycielka za 2 godziny czytania mu bajek , to co powinna zrobić opiekunka dostaje 3000 zł/ kpina

 • Mama(2013-04-03 15:15) Odpowiedz 00

  A co z niepełnosprawnym rodzicem który ma rentę socjealną w wysokości 610 zł i opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem? Ponoć nie może otrzymać tego świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko mimo że ma prawo właśnie dlatego że sam otrzymuje rentę! Problem w tym że renty jest tylko 610 zł a świadczenie ma się co jakiś czas zwiększać aż do płacy minimalnej i co ma taki biedny rodzic zrobić? Zrezygnować z renty która mu się należy tak jak dziecku świadczenie?! Czy nie lepiej Wysoki Rządzie,sprawiedliwie wyrównać brakującą kwotę tym rodzicom? Proszę się nad tym zastanowić bo w społeczeństwie jest wcale niemało takich rodziców którzy są niepełnosprawni umiarkowanie i mają niepełnosprawne dzieci i choć czują się pokrzywdzeni przez los to te dzieci kochają.\proszę o tym pomyśleć!

 • opiekun matki(2013-04-03 15:00) Odpowiedz 00

  Dzienniku Ustaw 29 marca 2013 r., pod poz. 413

  tutaj jest treść rozporządzenia

  Apeluję do wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych:

  Opiekun osoby niepełnosprawnej (każdej) ma prawo do tych 200 zł.

  Jak je uzyskać?

  Opiszę to wieczorem. Pozdrawiam

 • inwalidka(2013-04-02 13:50) Odpowiedz 00

  prima aprilis
  czytam i czytam i nie wiem co to jest ale dzisiaj Prima Aprilis teraz wiem, ze nie nalezy tego horroru traktowac powaznie!

 • wiaterek(2013-03-27 21:12) Odpowiedz 00

  a co mają jeść bezrobotni?

 • alex60(2013-03-27 19:45) Odpowiedz 00

  A co z niepełnosprawnymi RODZICAMI, CO??! Przepracowali całe życie dla tego niewdzięcznego kraju, wychowali następne pokolenie, kolejnych pracowników i podatników, a teraz do piachu, tak? Bo przestali być potrzebni , a stali się problemowi?
  A co z niepełnosprawnymi współmałżonkami? To drugie, które się nim opiekuje ma go zabić czy iść żebrać?
  Niech was piekło pochłonie, zachłanni rządzący, a wasze rządy jak najszybciej przeminą i ulegną zapomnieniu!

 • matka ze wsi(2013-03-31 19:47) Odpowiedz 00

  a co z dziećmi rolników nie do końca wiadomo czy nowe zasady upoważniają ich do świadczenia pielęgnacyjnego na ich niepełnosprawne dzieci .
  minister jedno a sąd administracyjne drugie a urzędnicy GOPS już się cieszą że ci rodzice odejdą z kwitkiem bo siano to mają w stodole a wychowując ciężko chore upośledzone dzieci to mają czas prowadzić dochodowe gospodarstwa .
  Te nowe zmiany godzą również w dobro wiejskich niepełnosprawnych dzieci po nowelizacji będzie jeszcze większa przepaść między dziećmi z miasta a na wsi i nikt o tym głośno nie mówi

 • Gość(2013-03-27 19:02) Odpowiedz 00

  Witam, czy żonie nie pracującej i opiekującej się mężem niepełnosprawnym I grupy nalezą się jakieś dodatki ? jeżeli on pobiera rentę socjalna w wysokości 613zł i dodatek pielęgnacyjny dodam że mąż nigdy nie pracował z powodu swojej choroby oraz kalectwa.

 • opiekunka rodziców(2013-03-27 15:07) Odpowiedz 00

  Jednym zabierają a drugim dadzą, czy to jest sprawiedliwe. jeśli mają być kryteria dochodowe to dla wszystkich opiekunów bo każdy z nas rezygnuję z pracy zawodowej i często z życia osobistego i poświęca się dla opieki nad rodzicem.
  To jest sprawiedliwość, czy ktoś to w końcu zauważy, ludzie piszcie masowo skargi do RPO, może się coś wyjaśni w tej sprawie.
  Walczmy my opiekunowie rodziców.
  Pozdrawiam wszystkich opiekunów

 • opiekunka(2013-03-27 15:39) Odpowiedz 00

  Rząd dba o niepełnosprawnych. W ubiegłym roku zwaloryzował rentę socjalną o 71 zł., czym się bardzo chwalił. W tym roku część z tego zabrał, bo zwaloryzował nie o 4 % a tylko o 2 %(dla osób, które miały ustalone prawo przed 1.03.2012 r. z kwoty 682,67 do kwoty 698,17). Zasiłek pielęgnacyjny jest niezmienny od 2006 r. i wynosi 153 zł.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane