Wiceminister pracy i polityki społecznej Romuald Poliński stwierdził, że podstawą do ustalenia listy zawodów dających prawo do emerytur pomostowych nie będzie wykaz przygotowany przez ekspertów medycyny pracy, lecz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Na jego podstawie emerytury pomostowe otrzymają m.in. nauczyciele, dziennikarze, hutnicy i kolejarze.
Stare rozporządzenie
– Skorzystanie z rozporządzenia z 1983 roku to najgorsze z możliwych rozwiązań. Na listę uprawniającą do wcześniejszych emerytur zostały bowiem wpisane zawody z powodów politycznych, a nie medycznych. Niektórym grupom zawodowym przyznano możliwość wcześniejszego zakończenia pracy w podziękowaniu za postawę w czasie stanu wojennego – mówi prof. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej. Natomiast twórcy reformy zakładali, że emerytury pomostowe miały być sposobem odejścia od starego systemu emerytalnego. Z możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej powinny tylko skorzystać osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą kontynuować pracy.
90 proc. minimalnej emerytury ma wynosić najniższa emerytura pomostowa 5 lat wcześniej będzie można zakończyć aktywność zawodową
Założenia już w kancelarii
– Wczoraj Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów założenia do ustawy o emeryturach pomostowych – ujawnił wiceminister Romuald Poliński. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami złożonymi przez Annę Kalatę, ministra pracy dokument ten jeszcze w tym tygodniu powinien trafić do konsultacji społecznych. Natomiast zgodnie z harmonogramem prac rządu projekt ustawy o emeryturach pomostowych ma być gotowy w kwietniu. Dzięki temu pierwsze osoby zatrudnione w szkodliwych warunkach będą mogły wcześniej zakończyć aktywność zawodową i otrzymać emerytury pomostowe po 1 stycznia 2008 r. Obowiązek uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych wynika z art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Zakaz pracy w zawodzie
Resort pracy planuje także, że osoby pobierające emerytury pomostowe nie będą mogły nadal wykonywać swojego zawodu. Resort pracy zastawia się też nad wprowadzeniem całkowitego zakazu dorabiania przez osoby na emeryturach pomostowych. – Polska nie może być jedynym krajem w UE, który rozważa możliwość wprowadzenia zakazu pracy dla osób, które z powodów zdrowotnych zakończyły aktywność zawodową. Proponowana wysokość świadczenia jest tak niska, że osoby pobierające emerytury pomostowe będą musiały pracować, aby przeżyć. Jeśli taki zakaz zostanie wprowadzony, to zwiększy się szara strefa – mówi Jan Guz, przewodniczący OPZZ.