statystyki

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika

21.02.2007, 13:08; Aktualizacja: 28.02.2008, 15:18
Zdarza się, że pracodawcy stają przed koniecznością wypłaty pracownikom wynagrodzenia za czas choroby. Powstaje wówczas problem jak tego dokonać, za jaki okres wypłacić i w jakiej wysokości.

Reklama


Reklama


Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia gwarantowanego za okres łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. Jest to wynagrodzenie finansowane ze środków własnych pracodawcy, określone w art. 92 kodeksu pracy. Oblicza się je na zasadach ustalonych dla zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego (przykład).
 PRZYKŁAD: WYLICZENIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY Pracownik zachorował i na okres od 12 stycznia do 24 lutego 2007 r. (44 dni) przedstawił zwolnienie lekarskie. Jego wynagrodzenie składa się z: • wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej stawce miesięcznej 1,8 tys. zł, • dodatku funkcyjnego w wysokości 200 zł, który ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do dni przepracowanych. Załóżmy, że pracownik zatrudniony jest w firmie od dwóch lat. Zakład pracy zatrudnia pięć osób. Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje mu zatem od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni, tj. od 12 stycznia do 13 lutego. Natomiast za okres od 14 lutego do końca choroby pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków ZUS. Ponieważ dodatek funkcyjny ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu w stosunku do dni przepracowanych, uwzględniamy go w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Miesięczny przychód przyjmowany do podstawy wymiaru: 1800,00 zł + 200,00 zł = 2000,00 zł. Pomniejszamy go o składki społeczne finansowane przez pracownika (18,71 proc.): 2000,00 zł x 18,71 proc. = 374,20 zł, 2000,00 zł – 374,20 zł = 1625,80 zł. Załóżmy, że w okresie 12 miesięcy pracownik otrzymywał pensję w stałej wysokości, powyższa kwota jest więc jego przeciętnym wynagrodzeniem, stanowiącym podstawę wynagrodzenia chorobowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi 1/30 przeciętnego wynagrodzenia: 1625,80 zł : 30 = 54,19 zł, Za czas choroby pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia: 54,19 zł x 80 proc. = 43,35 zł. Liczymy wysokość wynagrodzenia chorobowego za 33 dni zwolnienia lekarskiego: 43,35 zł x 33 dni = 1430,55 zł. Za okres od 12 stycznia do 13 lutego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1430,55 zł, natomiast od 14 lutego przysługuje mu zasiłek chorobowy płacony przez ZUS.
33 dni niezdolności
Okres 33 dni niezdolności do pracy ustala się poprzez sumowanie poszczególnych okresów niezdolności do pracy występujących w danym roku kalendarzowym. Do tego limitu wlicza się kolejne dni nieprzerwanej niezdolności do pracy pomiędzy którymi występują przerwy. Długość ewentualnych przerw między kolejnymi okresami choroby oraz rodzaj schorzenia, na które cierpi dany pracownik po przerwie, nie mają w tym momencie znaczenia. Do limitu 33 dni nie są wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające w okresie wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego niezdolność do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną będzie trwała łącznie dłużej niż 33 dni, wówczas począwszy od 34 dnia pracownikowi będzie przysługiwał zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS.
Podstawa wynagrodzenia
Zgodnie z art. 92 k.p. wynagrodzenie za czas choroby oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikom jest przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, finansowanych ze środków pracownika. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc. Jeżeli w danym okresie pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby: • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy; • przyjmuje się, po uzupełnieniu do pełnego miesiąca, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Podstawą wymiaru wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy jest 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego jego podstawę wymiaru. Za czas choroby pracownik zachowuje prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Gdy jednak niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży, za czas zwolnienia przysługuje 100 proc. wynagrodzenia.
3 ETAPY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO
1 Ustal prawo do wynagrodzenia i okres wypłaty
Sprawdź, czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia niezdolności, oraz określ okres, za jaki należy je wypłacić.
2 Oblicz podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Wylicz przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, stosując zasady przewidziane dla zasiłku chorobowego.
3 Wylicz dniówkę oraz wysokość wynagrodzenia chorobowego
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie podziel na 30 i ustal, jaki procent wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • gzregorz(2014-02-20 18:07) Odpowiedz 30

  w styczniu bylem na chorobie z ilu miesiecy wylicza sie chorobowe

 • jota007(2014-11-08 00:05) Odpowiedz 31

  proszę o odp jaki procent składek z ZUS 13,71 czy 18,71 % odliczamy po wyliczeniu średniej z 12 miesięcy ?
  dziękuję

 • Ewa(2010-09-26 21:28) Odpowiedz 23

  Mam jeszcze jedną nejasność...
  Np. pracownik otrzymuje zwolnienie lekarskie na 10 dni. Obejmuje to również sobotę i niedzielę (dni, w które są dla niego wolne od pracy) - czy trzeba te dni uwzględnić przy naliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezp. społeczne, czy można te 10 dni chorobowego pomniejszyć o te dni wolne i policzyć 8 dni? (dodam, że w naliczaniu wynagrodzenia za czas choroby były uwzględnione wszystkie)

 • ewa(2010-10-15 13:31) Odpowiedz 10

  byłam na zwolnieniu lekarski 7 dni.Po powrocie do racy pracodawca poinformował mnie,że nie należy mi się żaden dzień wolny ponieważ byłam na zwolnieniu.Pracuję również w weekendy.Czy może tak zrobic?

 • kora(2009-08-29 17:37) Odpowiedz 00

  a ja mam taki problem:
  pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w wymiarze 8 godzin tygodniowo, czyli pracuje mniej więcej po dwa tygodnie w miesiącu-druga połowa miesiąca), jest na chorobowym od 13.07.2009 do 31.08.2009 r . Czy w tym przypadku będzie już miał wypłącany zasiłek chorobowy (za sierpien) przez ZUS(informacja z ZUS) , czy jeszcze wynagrodzenie chorobowe przez pracodawcę (jak twierdzi prawnik po 33 dniu nieświadczenia pracy - a praca wykonywana jest po ok.10:12 dni w miesiącu czyli dla tego praownika w podanym okresie nie niie upłynęło 33 dni (mimo że z L-4 wychodzi 50 dni)

 • kuba(2011-12-16 12:01) Odpowiedz 01

  jak obliczyc chrobowe w procentach

 • Arek(2011-12-07 20:40) Odpowiedz 00

  Zilu miesięcy oblicza się średnią do chorobowego

 • Ewa(2010-09-26 16:30) Odpowiedz 00

  Proszę o pomoc - to bardzo pilne! W sierpniu byłam na chorobowym 15 dni, teraz, we wrześniu znowu 3 dni. Czy nadal obowiązuje mnie ta sama średnia z 12 m-cy(wiem, że jeśli od poprzedniego chorobowego nie upłynęło 3 m-ce, to średnia jest ta sama) w przypadku chorobowego trwającego aż 15 dni? Czy ta sama zasada obowiązuje mino chorobowego przekraczającego 15 dni?

 • MARCIN(2010-08-10 22:12) Odpowiedz 00

  słuchaj Paweł podj** ICH.

 • k(2010-01-26 10:00) Odpowiedz 00

  Urlop czy chorobowe?

 • karinka(2009-10-30 11:50) Odpowiedz 00

  przepraszam nie na urlopie tylko na zwolnieniu

 • karinka(2009-10-30 11:50) Odpowiedz 00

  Proszę o pomoc mam wynagrodzenie 2250 brutto byłam 20 dni na urlopie ile powinnam dostać wynagrodzenia. Nie wiem jak to wyliczyć.

 • krystyna(2012-09-05 23:23) Odpowiedz 00

  potrzebuje pomocy pzy wyliczniach do zus
  wiec jestem emerytka 051010 mam pracownika po 55 roku zycia który od 2 miesiecy jest na zwolnieniu i nie wiem jak sobie poradzic przy wyliczeniach do zusu czy odprowadzam skladki i czy podstawą naliczania bedzie dalej jego pensja tj 5000 brutto czy srednia krajowa czy najnizsza krajowa czy 2115,60 a zdrowotne 2828,31? prosze o pomoc

 • WŚCIEKŁA(2009-07-13 19:45) Odpowiedz 00

  CZY KTOŚ ***** W TEJ POLSCE UMIE OBLICZYĆ WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

 • krystyna(2012-09-05 23:30) Odpowiedz 00

  dodam ze pracownik jest u mnie zatrudniony od poczatku roku 01.01.12 na 1/4 etatu na 400 brutto a od 01.06.2012 na cały etat na 5000 brutto

 • rch(2008-06-12 16:04) Odpowiedz 00

  Pracownik jest zatrudniony od 1 kwietnia, od13-05-2008-16-05-2008 tj. 4 dni był na chorobowym , ma pensję 1126 zł brutto jak to rozliczyć?

 • Qubap(2008-07-02 16:30) Odpowiedz 00

  witam,
  czy jeżeli zacząłem pracę załóżmy 15 dnia miesiąca za kwotę wynagrodzenia 1000zł a za kolejny miesiąc 2000 to czy przy chorobie w kolejnym miesiącu podstawa do wyliczenia kwoty jednego dnia choroby wynosi (1000 + 2000) / 2, czy miesiąc nie przepracowany w pełni powinien być uzupełniony i podstawa winna wynosić 2000 ?

 • er(2008-10-30 10:30) Odpowiedz 00

  czy pracodawca ma prawo w trakcie trwającego 14 dni zwolnienia lekarskiego wstawić 5 dni wolnych?

 • jola(2009-01-14 20:54) Odpowiedz 00

  czy jak mam stała premię co miesiąc czy ona jest doliczana do zasiłku chorobowego przebywałam na chorobowym przes pięc miesięcy

 • malutka(2009-01-28 20:50) Odpowiedz 00

  er pracodawca nie możew trakcie trwajacego zwolnienia lekarskiego wstawić ani jednego dnia urlopu!!!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane