Solidarna odpowiedzialność za szkodę Dziś nie ma już wypadku bez uszczerbku Pogorszenie zdrowia po wypowiedzeniu – to nie wypadek Każdy może być nieostrożny Ważne, by do zdarzenia doszło w czasie zwykłych czynności Nagłości zdarzenia nie wiązać z nagłością jego skutku Mycie okien bez zabezpieczenia to wypadek przy pracy