W czasie bieżących kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy inspektorzy sprawdzają, czy pracownicy odśnieżający dachy robią to bezpiecznie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Brak jest jednego aktu prawnego, który pracodawca jest zobowiązany przestrzegać w takiej sytuacji. By uniknąć mandatu i wypadku, pracodawca musi pamiętać o kilku zasadach. Praca wykonywana na wysokości powyżej dwóch metrów i przy zastosowaniu indywidualnych środków ochrony należy do prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby. Przed przystąpieniem do odśnieżania należy wygrodzić i oznakować strefy niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu. Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Zaliczane są do nich szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem, kask oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem. – W stosunku do osób zobowiązanych do utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów, a niespełniających ciążących na nich obowiązków, wyciągane będą konsekwencje przewidziane prawem – ostrzega Roman Giedrojć, zastępca głównego inspektora pracy.