Wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe zależy od zagrożeń występujących w danym zakładzie pracy. Z tego powodu co roku pracodawcy mają obowiązek przekazać do ZUS informacje ZUS IWA, będące podstawą do wyliczenia wysokości składki. Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki: • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w 2006 roku średnio miesięcznie co najmniej dziesięciu ubezpieczonych, • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2007 r., • podlegają wpisowi do rejestru REGON. Pracodawcy mają obowiązek przekazywać informacje ZUS IWA w formie elektronicznej lub papierowej.