Danuta Klucz specjalista z zakresu prawa pracy Nie Bezrobotnemu przysługują dwa dni wolne za każde 30 dni stażu (przygotowania zawodowego). Zwolnienie to nie jest jednak urlopem wypoczynkowym w rozumieniu kodeksu pracy, choć potocznie niekiedy tak się je określa. Takie dni wolne stażysta może wykorzystać tylko w trakcie stażu. Pracodawca udziela ich na wniosek zainteresowanego. Jeżeli więc, tak jak w opisanej sytuacji, stażysta wykorzysta wolne dni w liczbie mniejszej niż ta, do której był uprawniony, to niewykorzystane zwolnienie nie może zwiększyć mu wymiaru urlopu wypoczynkowego, który nabędzie w trakcie późniejszego zatrudnienia. Niewykorzystanie lub niepełne wykorzystanie dni wolnych przez stażystę nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego mu już jako pracownikowi.