Gdyby strony zawarły trzecią umowę na czas określony, to w myśl przepisu uznaje się, że została zawarta na czas nieokreślony. Od zasady tej, określonej w art. 251 par. 1, przyjęto kilka wyjątków. Najważniejszy z nich przewiduje, iż przepisu tego nie stosuje się, jeśli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę przekroczyła 1 miesiąc. W praktyce pojawiły się problemy interpretacyjne związane z określeniem, kiedy przerwa między umowami przekracza jeden miesiąc.
Pomocny kodeks cywilny
Sąd Najwyższy stwierdził, iż przekroczenie jednego miesiąca następuje, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę trwa co najmniej 31 dni. Wyliczenie to oparte jest na art. 114 k.c., który nakazuje przyjmowanie, iż miesiąc ma 30 dni. Oznacza to, iż zawarcie trzeciej umowy na czas określony należy uznawać za równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, wówczas gdy poprzedzające ją umowy na czas określony dzielił odstęp nie dłuższy niż 30 dni, jak również takiej liczby dni nie przekraczała przerwa pomiędzy drugą a trzecią umową o pracę. Pogląd ten budzi wątpliwości. Artykuł 114 k.c. stosuje się, gdy „ciągłość terminu nie jest wymagana”. Sytuacja taka, na gruncie prawa pracy, ma miejsce na przykład przy liczeniu okresu zatrudnienia pracownika, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu (art. 1541 par. 1 k.p.). Na podstawie tegoż przepisu pracownikowi wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Mamy więc do czynienia z sumowaniem okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy i doliczaniem okresu pracy u kolejnego, co po łącznym przepracowaniu wymaganego okresu czasu umożliwia nabycie prawa do urlopu (cząstkowego lub w wyższym wymiarze).
ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Redakcja gazetaprawna.pl
Źródło:GP