Kontrowersyjny przepis
Art. 153 kodeksu pracy Par. 1 Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Par. 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.