Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym w piątek przez szefa MON wszystkim żołnierzom zawodowym zostanie przyznany dodatek za długoletnią służbę wojskową, wysokość dodatku nie zależy od stażu służby. Dzięki temu rozwiązaniu miesięczne wynagrodzenie każdego żołnierza wzrośnie o 300 zł brutto. Podobny dokument, ws. podwyżek dla policjantów, podpisał w czwartek minister spraw wewnętrznych.

Dokumenty te zostały przyjęte w porozumieniu z ministrem pracy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Podwyżki dla wojska i policji zapowiedział w expose jesienią ub. roku premier Donald Tusk.

Ustawa budżetowa umożliwia też podwyżki dla strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Pożarnej, BOR i Służby Więziennej, pod warunkiem, że do końca września nie zostaną wykorzystane pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.