Michalak w liście do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza prosi o zmianę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Rzecznik zwraca uwagę, że "dodatek powinien być przyznawany na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie, a nie w niezmiennej wysokości - niezależnej od liczby urodzonych dzieci".

Ustawa o świadczeniach rodzinnych stanowi, że zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka - przypomina rzecznik. "Dziecko wychowywane w rodzinie może oczekiwać, by pomoc w dostarczeniu środków utrzymania była dlań świadczona przez władzę publiczną w jednakowym zakresie, co pomoc świadczona innym dzieciom w tej samej rodzinie" - podkreśla Michalak.

O równym traktowaniu dzieci w rodzinie mówi też Konwencja Praw Dziecka - napisał rzecznik. "Uważam, że korzystanie z urlopu wychowawczego, wiążące się z utrata prawa do wynagrodzenia za okres urlopu, w celu sprawowania opieki nad wieloma dziećmi urodzonymi przy jednym porodzie jest potrzebą, o której mówi Konwencja i całkowicie usprawiedliwiającą przyznanie pomocy materialnej ze środków publicznych na każde dziecko" - ocenił.

Rzecznik zaznaczył, że dodatek przyznawany jest wyłącznie osobom niezamożnym.

Resort ma 30 dni na odpowiedź na pismo RPD.