Przyznanie tego wynoszącego 400 zł świadczenia jest bowiem szczególną formą wsparcia opiekuna, który w trakcie urlopu nie osiąga dochodu z tytułu zatrudnienia. Jednak w związku z tym, że kodeks pracy umożliwia osobie, która na nim przebywa, podjęcie pracy bez obawy utraty tego uprawnienia w sytuacji, gdy nie koliduje to z opieką nad dzieckiem, to ten sam warunek został uwzględniony w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Rodzic, który planuje lub podjął już dodatkową pracę, musi więc zgłosić to do gminy.

– Najczęściej deklaruje nam pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub na część etatu – mówi Monika Waluśkiewicz, kierownik sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Dodatkowo w związku z tym, że gmina musi ocenić, czy spełniony jest warunek dotyczący faktycznej opieki nad dzieckiem, rodzic musi też złożyć oświadczenie, w którym określi szczegółowo, gdzie i w jakich godzinach wykonuje pracę oraz jak w tym czasie będzie sprawowana opieka nad dzieckiem.

– Mieliśmy przypadki, gdy rodzic oświadczał, że w trakcie pracy wykonywanej w godzinach popołudniowych kuratelę nad nieletnim sprawują jego współmałżonek lub inny członek rodziny – mówi Monika Waluśkiewicz.

Takie oświadczenia nie są potem jednak weryfikowane, bo wiele gmin nie sprawdza, jak w praktyce wygląda opieka nad dzieckiem.

Z kolei Izabela Miłoszewska, zastępca dyrektora MOPS w Toruniu, zwraca uwagę, że na możliwość dorabiania decyduje się tylko niewielka część rodziców, bo dodatkowy dochód może oznaczać przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku na dziecko oraz przysługujących do niego dodatków, w tym też tego związanego z urlopem wychowawczym.

– Ponieważ kryterium dochodowe nie było podnoszone od 2004 roku, to jest na tak niskim poziomie, że podjęcie praktycznie jakiejkolwiek pracy powoduje, iż rodzina automatycznie traci prawo do zasiłku – mówi Izabela Miłoszewska.

98,6 tys. rodziców pobierało w 2011 r. dodatek do zasiłku rodzinnego przysługującego w czasie urlopu wychowawczego