statystyki

Przedsiębiorcy za nieopłacone składki ZUS będą karani tylko raz

autor: Paweł Jakubczak31.05.2012, 06:54; Aktualizacja: 31.05.2012, 11:39

Właściciel firmy nie uiści już dodatkowej opłaty w ZUS za nieopłacone składki. Stanie się tak w sytuacji, gdy zapadnie przeciw niemu prawomocny wyrok stwierdzający, iż jego czyn jest przestępstwem lub wykroczeniem.

Reklama


Reklama


Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają wreszcie przepis, z którego mogą się cieszyć – od dziś za nieopłacone w terminie składki ubezpieczeniowe zostaną ukarane tylko raz. Sąd nałoży na nie grzywnę do 5 tys. zł, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pobierze już – jak było dotąd – dodatkowej opłaty w wysokości do 100 proc. nieopłaconych składek. Teraz jest możliwe nałożenie tylko jednej kary: albo przez ZUS, albo przez sąd. Taka zmiana wynika z ustawy z 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 611), która dziś wchodzi w życie.

– To dobre rozwiązanie, które może pozwolić przetrwać na rynku drobnym przedsiębiorcom – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Dodaje, że utrzymywanie dwóch kar dla osób prowadzących działalność gospodarczą nie miało sensu, bo i tak często nie były one w stanie ich zapłacić z powodu zatorów płatniczych.

Ustawa to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (P 29/09, Dz.U. nr 225, poz. 1474). Trybunał orzekł, że art. 218 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych są niezgodne z art. 2 konstytucji, ponieważ dopuszczają wobec tej samej osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialność za przestępstwo i dodatkową opłatę. Trybunał uznał również, iż niezgodne z art. 2 konstytucji są art. 98 ust. 1 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez to, że dopuszczają wobec tej samej osoby fizycznej za ten sam czyn odpowiedzialność za wykroczenie i dodatkową opłatę.

Nowy akt prawny zawiera mechanizm, który pozwoli na uniknięcie nakładania dwóch kar na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kiedy sąd nałoży grzywnę na przedsiębiorcę, ZUS umorzy z urzędu swoje postępowanie o nałożenie na niego dodatkowej opłaty. Jeśli zakład wydał już decyzję o jej wymierzeniu, uchyli ją, a pobraną opłatę zwróci wraz z odsetkami liczonymi od dnia pobrania. Gdy postępowanie sądowe już się toczy, zakład nie rozpocznie dochodzenia, a rozpoczęte zawiesi.

– Na zmianie skorzystają osoby, wobec których ZUS prowadzi postępowanie. Stare, ale jeszcze niezakończone postępowania zusowskie także będą objęte nowym przepisem – twierdzi Paweł Pelc, radca prawny prowadzący własną kancelarię.

To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców. Oznacza ono bowiem, że przepisy ustawy będzie stosować się do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, czyli przed 31 maja. Jeśli 31 maja będzie toczyło się postępowanie sądowe, to ZUS nie rozpocznie procedury wymierzania ubezpieczonemu opłaty dodatkowej. A w razie gdy już to zrobił, to ją zawiesi.

Trzeba pamiętać, że nowa ustawa nie likwiduje art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych o dodatkowej opłacie. To oznacza, że od 31 maja ZUS będzie mógł ją nakładać na osoby prowadzące działalność gospodarczą tak jak dotąd. Jednak tylko pod warunkiem, że nie toczy się wobec nich postępowanie sądowe.

Przypomnijmy, że ZUS może nakładać opłatę w wysokości od 1 do 100 proc. długu. O zastosowaniu konkretnej kary nie decyduje wyłącznie to, ile zalega płatnik. Wpływają na to również zakres i długotrwałość nieprawidłowości, jakich się dopuścił. Ocenie podlegają także celowość jej wymierzenia oraz kondycja finansowa dłużnika. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

ZUS sprawdza, czy dłużnik kredytował się składkami, na przykład poprzez systematyczne bądź okresowe regulowanie należności z opóźnieniem, czy dopiero po wszczęciu przez zakład postępowania egzekucyjnego. ZUS bierze również pod uwagę, czy firma faworyzowała wierzycieli (np. płaciła im, mimo że nie musiała tego robić od razu). Zakład kontroluje też, czy płatnik nie podejmował działań pozornych. Sprawdza na przykład, czy złożenie wniosku o ulgę (układ ratalny) nie ma na celu wyłącznie zawieszenia postępowania egzekucyjnego lub czy po zawarciu umowy przyznającej ulgę nie przerywa jej realizacji i nie przystępuje do spłaty rat.

Ważny jest również okres zaległości w opłacaniu składek. Jak wynika z danych resortu pracy, większość opłat wymierzana jest za zaległości wynoszące od 3 do 7 miesięcy. ZUS rzadko karze tych, którzy nie płacą składek przez miesiąc czy dwa. Sprawdza, czy płatnik opłaca składki bieżące należne za okres po wszczęciu postępowania dotyczącego sankcji, czy opłaca składki preferencyjne (jeśli korzystał z tej ulgi) od obniżonej podstawy wymiaru. Kontroluje też, czy firma płaci składki w części finansowanej przez ubezpieczonych.

DGP przypomina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje wobec płatników dotyczące m.in.:

● ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek

● wymiaru i uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Płatnikowi od decyzji zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu

Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia. Płatnik wnosi odwołanie na piśmie do oddziału czy inspektoratu ZUS, który ją wydał, lub do protokołu sporządzonego przez jedną z tych jednostek

Uwaga!

Od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne odwołanie nie przysługuje; strona może wnieść wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jeżeli ZUS uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania (wtedy odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu)

Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem

Etap legislacyjny

Wchodzi dziś w życie

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:Dziennik Gazeta Prawna

Polecane

 • BB(2013-09-17 00:00) Odpowiedz 00

  Podziękowania za napisane powyżej słowa przez autora "sn". Moja sprawa toczy się już od 2010 roku o nieopłacone składki moje jako przedsiębiorcy za okres całego roku 2004 oraz 3 składki nie odprowadzone za mojego pracownika (o których nie wiedziałam). Sprawa jest w SA. Prawnika mam z urzędu. Wyrok skazujący, że muszę zapłacić ogromną sumę 35 tys.(jak dla mnie)zasądzono. To że nie mam z czego żyć nie uwzględniono. W tym czasie weszła tuż po ogłoszeniu niekorzystnego wyroku, ustawa o umorzeniach, która mnie nie objęła. Poprosiłam prawnika, by złożył apelację, by nie dopuścić do uprawomocnienia wyroku. Ustawa o umorzeniu weszła w tym czasie w życie. Prawnik przekazał sprawę innemu prawnikomi o czym mnie poinformowano i cisza. Beznadziejna cisza. W tym czasie nie wiem jakie mam prawa i do czego. Jestem wykluczona z życia społecznego. Zadnych dotacji na otwarcie firmy, żadnych zasiłków dla bezrobotnych. Z czego mam żyć? Powinnam się powiesić?? co ja mam ze sobą zrobić? Jestem bezradna. Pojdę do opieki spolecznej, najprawdopodobniej już jutro.

 • BB(2013-09-17 00:22) Odpowiedz 00

  Dodam, że starałam się o umorzenie składek w ZUS z końcem 2010 roku. W tym czasie byłam 2 razy bezrobotna (od 2004 roku) Raz 2 lata i raz 3 lata, bez prawa do zasiłku. Ukończyłam 4 różne kursy: Komputerowy ECDL, "Jak prowadzić własną firmę (bo chciałam starać się o 12 tys. zł na działalność i to był wymóg). Dodam, że chodziłam na ten kurs, gdyż nikt nie powiadomił mnie, że w związku z zaległościami w składkach ZUS nie mam prawa do korzystania z żadnej dotacji dla mnie. Już wtedy byłam wykluczona. Mimo, że przez 12 lat wcześniejszych byłam uczciwym płatnikiem tych ogromnych składek, jakie odprowadzałam za siebie, męża i moich kilku pracowników. Następnie był kurs angielskiego i grafiki komputerowej( na ostatnim niczego nie nauczyli i szkoda). Cóż było robić. Poszłam się uczyć. Zdałam maturę i ukończyłam studia. Teraz jestem po studiach i mam chorą starą teściową. Sama wciąż pozostaję zawieszona z ZUSem i nierowiązaną sprawą sądową. Teraz mam dylemat, czy należy mi się jakiś zasiłek dla bezrobotnych? mam 48 lat. Mam też chorą wymagającą opieki teściową. Może będę starała się o zasiłek opiekńczy? I tak żyję cale życie z teściową, więc już z nią do końca. A co będzie z moją starością? Mam 24 lata składkowe ale od 10 lat jestem poza nawiasem społeczności. Często miewam depresję, że moje życie jest zmarnowane. Wszystko to przez scigających mnie komornikow i składki ZUS. Nie zalegam z US. Panie Premierze Tusk jak żyć???, co wyście mi rządzący zrobili. Tak na Was pracowałam ciężko i sądziłam, że po 40tce to już będę ustawiona i moja firma też. Ale wszystko padło po 2002 roku i 2004, gdy zaczęto pompować do Unii, aby może następnie coś teraz brać z tej Unii. Tak dobrze się rozwijała nasza gospodarka i ja z moją małą rodzinną firmą i co się stało, że nagle w 2002 roku bezrobocie wynosiło 18,3%. Jak granice się otwarły to wszyscy zadłużeni i potrzebujący gotówki emigrowali na saksy??? tak było. Moje życie zmarnowane i pewnie wielu innych podobnych zaradnych "mrówek" , co zmieniali Polskę uczciwą pracą po 1990 r.

 • sn(2012-05-31 09:37) Odpowiedz 00

  A co z podatkami (US) czy nie ma takiej podwójnej sytuacji karania.
  ZUS stosował strzyżenie owiec nie tylko z wełny, ale zdzierał też skórę i rozwalał firmy , wywołując olbrzymie straty a często likwidacje firm , bezrobocie dziesiątkom ludzi .Przez tyle lat, ktoś odpowiedzialny z Rządu tego nie widział, gdzie tu Państwo Prawa, niby byli wysokiej klasy specjaliści opłacani z naszych podatków(Prezydent RP stoi na straży prawa), gdzie uczciwość RP do Obywatela.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane