statystyki

Emeryt może podwyższyć świadczenie

04.11.2011, 06:01; Aktualizacja: 05.11.2011, 12:03
 • Wyślij
 • Drukuj
Emeryci

Emeryciźródło: ShutterStock

Obecnie kapitał początkowy może być obliczony z uwzględnieniem zarobków przypadających przed 1 stycznia 1980 r. Zainteresowane osoby mogą ubiegać się o jego ponowne przeliczenie.

reklamareklama


ZUS oblicza kapitał początkowy przez pomnożenie kwoty hipotetycznej emerytury, jaka przysługiwałaby ubezpieczonemu na koniec 1998 roku, przez 209 miesięcy (tj. wartość średniego dalszego trwania życia właściwego dla wieku 62 lat zgodnie z tablicą ogłoszoną komunikatem prezesa GUS z 25 marca 1999 r.).

Hipotetyczna emerytura obliczana jest podobnie jak emerytura na tzw. dotychczasowych zasadach przysługująca osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., z zachowaniem pewnych odrębności. Stanowi ona sumę:

● 24 proc. kwoty bazowej z II kwartału 1998 r. (tj. 1220,89 zł) x współczynnik P (tzw. część socjalna emerytury hipotetycznej),

● po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych (część emerytury hipotetycznej należna za okresy składkowe),

● po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych (część emerytury hipotetycznej należna za okresy nieskładkowe).

Kapitał początkowy

Kapitał początkowy

źródło: DGP

Obliczając kapitał początkowy, ZUS w pierwszej kolejności ustala podstawę wymiaru emerytury hipotetycznej (podstawę wymiaru kapitału początkowego). W tym celu wnioskodawca wskazuje wynagrodzenia z wybranych lat kalendarzowych przypadających przed 1 stycznia 1999 r. ZUS porównuje następnie te zarobki do przeciętnych płac z tych lat i wylicza średnią z całego wskazanego okresu.

Dotychczas obowiązywała zasada, iż podstawa wymiaru kapitału początkowego mogła być ustalona z uwzględnieniem zarobków oraz przeciętnych płac z 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających w okresie od 1980 do 1998 roku lub z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu ubezpieczenia sprzed 1 stycznia 1999 r.

Zasady ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego zostały nieco zmodyfikowane ustawą z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która obowiązuje od 23 września. Nowelizacja ta zniosła ograniczenie co do okresu, z którego osoba ubezpieczona może wskazać do ustalenia tej podstawy 10 kolejnych lat kalendarzowych.

Obecnie ma ona możliwość wnioskowania o uwzględnienie w kapitale początkowym zarobków z 10-lecia przypadającego w całym okresie przed 1 stycznia 1999 r. Nadal musi to być 10 następujących po sobie lat kalendarzowych, ale mogą one wykraczać poza dotychczasowe lata 1980 – 1998. Nowa regulacja jest szczególnie korzystna dla tych, którzy mieli wysokie zarobki w latach 70. lub wcześniejszych, a nie pozostawali w ubezpieczeniu na tyle długo, by wskazać wynagrodzenia z 20 dowolnie wybranych lat lub wybór tego wariantu jest dla niech niekorzystny.

Zmodyfikowane zasady mają zastosowanie nie tylko do nowych wniosków o ustalenie tego kapitału złożonych po wejściu w życie omawianej nowelizacji ustawy emerytalnej, ale również do wniosków zgłoszonych przed 23 września.

ZUS może je zastosować również do tych, którym już ustalił kapitał początkowy, a nawet obliczył emeryturę z zastosowaniem tego kapitału. Zainteresowani, którzy mają obliczoną podstawę wymiaru kapitału z uwzględnieniem 10 kolejnych lat kalendarzowych, a korzystniejsze zarobki miały w 10-leciu (w całości lub w części) przed 1 stycznia 1980 r., mogą liczyć na ponowne ustalenie tego kapitału. W tym celu powinny wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie.

Podstawa prawna

Art. 173 – 174 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Art. 1 – 2 ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 187, poz.1112).

Marek Opolski

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję


reklama


 • Wyślij
 • Drukuj
Źródło:Dziennik Gazeta Prawna
czytaj więcej w e-DGPczytaj więcej w e-DGP

reklama

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Komentarze: 25

 • 1: pokrzywdzeni z IP: 80.50.143.* (2011-11-04 09:54)

  Bezwzględnym obowiązkiem organów ZUS jest właściwe stosowanie przepisów prawa zawartego w ustawach, aktach wykonawczych obowiązujących w dacie ich obowiązywania dotyczy to szczególnie matek przebywających na urlopach wychowawczych w okresie od 28 stycznia 1972r. do 1999r.. Żołnierze w trakcie służby wojskowej nie opłacali składek na ubezpieczenie społeczne dlatego też organ ZUS odmówił emerytury, a Sąd Najwyższy wydał wyroki w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w dacie odbywani zasadniczej służby wojskowej i przyznał emeryturę (wyrok z dnia 22.X.2009 r., I UK136/09, LEX nr 564766; z dnia 6.I.2010 r., I UK 251/09, LEX nr 577823 i z dnia 25.I.2010 r., I UK 239/09, LEX nr 577820). Urlop wychowawczy wg przepisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS jest okresem pozostawania w ubezpieczeniu społecznym (przed rokiem 1999) lub emerytalno/rentowym (po roku 1988). Matka przebywająca na urlopie wychowawczym przed rokiem 1999 korzystała z ubezpieczenia społecznego: zdrowotnego (opieka zdrowotna w pełnym zakresie), emerytalno/rentowego (okres równorzędny z zatrudnieniem do naliczenia świadczeń emerytalnych). ZUS niewłaściwie naliczał kapitały początkowe, błędnie naliczał świadczenia emerytalne jak również odmawiał naliczenia świadczeń emerytalnych dla matek przebywających na urlopach wychowawczych w okresie 1972r. do 1999 r.. Okres urlopu wychowawczego od 28 stycznia 1972r. do 15 listopada 1991r. jest okresem składkowym i liczony ze współczynnikiem 1,3, natomiast okres od 15.11.1991r. do 1999r. jest liczony ze wsp. 0,7. W składzie siedmiu sędziów SN podjęli uchwałę w dniu 18 maja 2011 r. Syg. akt I UZP 1/1 stwierdzając, że urlopy wychowawcze są ubezpieczeniem społecznym przed rokiem 1999. Przepisy prawa wymienione w uzasadnieniu na podstawie których SN wydał postanowienie w dniu 26.I.2011r. Sygn. akt I UK 248/10 wskazują do właściwego stosowani przepisów w dacie ich obowiązywania w stosunku do urlopów wychowawczych w okresie od 1972r. do 1999r.
  Dobra rada dla wnioskodawczyń o ponowne wystąpienia z wnioskami o przeliczenie kapitału początkowego, świadczeń emerytalnych należy powierzać biurom prawnym, adwokatom, radcom prawnym, którzy od pierwszego kroku zapobiegną dalszemu rażącemu łamaniu prawa materialnego jak i konstytucji.

 • 2: ZUSOWIEC z IP: 31.60.219.* (2011-11-04 11:57)

  Zgodnie z ostatnią zmianą prawa , tj. na podstawie postanowienia art. 2 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 187, poz. 1112) - każdy, komu staż ubezpieczeniowy, liczony dotychczas w pełnych latach, do obliczenia Kapitału Początkowego, przyjęto z zaokrągleniem w dół, może ubiegać się o przeliczenie KP. Do przeliczeni KP można teraz przyjąć staż liczony w dniach, co jest korzystne dla tych osób, których staż ubezpieczeniowy na 31.12.1998 wynosił np. 30 lat i 5 m-cy. Do obl. KP ZUS przyjął dla nich równe 30 lat, te 5 m-cy nie było uwzględniane w obl. wysokości wsp. "p" i tym samym niższy był KP. Natomiast osoby, które miały staż np. 30 lat i 6 m-cy i 2 dni - miały uwzględniony staż jako 31 lat, oni korzystali na zaokrągleniu stażu w latach i mieli odp. wyższy KP, niż im się należało wg stażu w miesiącach i dniach. Nikt im tego obecnie nie odbierze, ale Ci, którym staż zaokrąglono w dół, mogą ubiegać się obecnie o przeliczenie KP z uwzgl. stażu w dniach, jeśli jest to dla nich korzystniejsze, a oczywiste jest, że dla tych wymienionych przeze mnie jest to korzystniejsze.

 • 3: ZUSOWIEC z IP: 31.60.219.* (2011-11-04 12:32)

  Przyszły emerycie, sprawdź w swoich dokumentach otrzymanych z ZUS, jako Informacje o stanie konta indywidualnego emerytalnego. Czy masz Informację o stanie konta za lata 1999-2007? Pewnie nie masz, bo poprzednio (dopiero w 1998 r.) otrzymałeś Informację o składkach i KP za lata 1999-2005, drugą Informację przysłano Ci z ZUS za lata 1999-2006, a potem już "przeskoczono cichcem" jeden roczek, i wysłano Ci Informację już za lata 1999-2008. Za rok 2007 r. - i w sumie za lata 1999-2007 - urzędnicy w ZUS jakoś "zapomnieli" wygenerować tę Informacje, z kodem kreskowym i wysłać do ubezpieczonych, co przecież nakazuje im obowiązująca od 1999 r. ustawa!

 • 4: HS z IP: 76.245.14.* (2011-11-04 12:53)

  Czy z tego artykuly mam rozumiec ,ze urlop wychowawczy w latach 1972 -1991 zalicza sie do okresow skladkowych i przy naliczaniu kapitalu poczatkowego Zus powinien za te lata policzyc po 1,3%

 • 5: kiki z IP: 62.141.214.* (2011-11-04 22:18)

  jak zwykle ***** wiadomo o co chodzi, boże co za kretynskie przepisy ten homo sapiens wymyśla, byle tylko skomplikować.

 • 6: rodzic z IP: 80.226.24.* (2011-11-04 22:43)

  KIKI - moim zdaniem to nie sa przepisy prawa, ale "prawo ulicy" bezprawie.
  W krajach gdzie skladki pracuja w sensie sa inwestowane i kapitalizowane - mozna oplacac je wstecz, gdyz po kilku latach i tak sie podwoja - np dla naszych dzieci bylaby gotowka juz z kapitalizacji.
  W Polsce jest rewaloryzacja, bo "kraj sie bogaci" i nie mozna oplacac wstecz a nawet przegrywa sie w sadach udowodnienie lat pracy,"bo dokumenty mogly wg tego niby prawa zostac zlikwidowane.
  Jak nie ma kapitalizacji to dlaczego oblicza sie kapital poczatkowy - ile lat kapitalizowaly sie skladki jak nie ma kapitalizowania?
  To jest prawo z przepisami? sa przepisy a nie ma prawa?
  To sa przeciez jaja.

 • 7: zezik z IP: 89.231.255.* (2011-11-05 11:42)

  Do ZUSOWCA!...no to podpowiedz uczciwie co mam robić...rok 2002 -otrzymuję rentę " na stałe"...rok 2005 -ZUS chcąc zmniejszyć ilość emerytów proponuje mi wcześniejszą emeryturę o 20 zl wyższą od renty na co głupia się zgadzam ...nie wiedząc ,że pracodawca przy ponownym przyjęciu mnie na pół etatu do pracy "obetnie" mi 2 grupy...pracuję ...rok 2009 -proszę o "obiecane" przeliczenie wcześniejszej emerytury i mam "figę"..nie zdołam jako niepełnosprawna osiągnąć wymagany wskaźnik podstawy wymiaru=130% do przeliczenia po staremu ..czy mogę w takim razie obecnie powrócić na rentę bo przeliczona będzie dla mnie korzystniejszym świadczeniem?...dziękuję za uczciwą podpowiedź! zawiedziona panią Fedak emerytka

 • 8: ZUSKA z IP: 178.73.48.* (2011-11-05 13:15)

  Do pokrzywdzonych.
  Ca za mądrala to wymyśliła. Okres urlopu wychowawczego, o którym mowa w uchwale SN liczy się - jako okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu - tylko przy ustalaniu prawa do emerytury z art. 29 w zw. z art. 46 ustawy emerytalnej. Ale do ustalania wysokości emerytury, a także do ustalania wysokości kapitału początkowego jest to okres nieskładkowy!
  Tylko te osoby, które przeszły na emeryturę przed 15 listopada 1991 r. mają policzony ten okres jako składkowy. Proszę nie siać zamętu, jak się nie zna przpisów !

 • 9: HS z IP: 76.245.14.* (2011-11-05 15:27)

  Do Zuska.
  Dziekuje

 • 10: zezik z IP: 89.231.246.* (2011-11-06 19:09)

  Dziękuję.

Dowiedz się więcej

Prawo na co dzień

Galerie

reklama