Nauczyciel może przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela lub paragrafu 15 rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - wyjaśniała Monika Bugaj-Wojciechowska, ekspert GP podczas wczorajszego czatu w Wirtualnej Polsce.

Nauczyciele urodzeni w latach 1949-68 muszą spełnić warunki do uzyskania emerytury bez względu na wiek do końca 2008 roku. Oznacza to, że powinni oni przepracować 30 lat, z czego 20 lat musi to być praca wykonywana w szczególnym charakterze. Inne okresy zatrudnienia odnoszą się do nauczycieli szkół, placówek, zakładów specjalnych, poprawczych i zakładów nieletnich. Nauczyciele zatrudnieni we wspomnianych placówkach muszą mieć 25-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym.

Rozporządzenie w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określa warunki przejścia na emeryturę przez kobiety. Staż ogólny - 20 lat, staż szczególny - 15 lat, wiek - 55 lat. Warunki do uzyskania emerytury na podstawie tego rozporządzenia muszą być spełnione do 31 grudnia 2008 r. Osoby urodzone po 1948, a przed 1969 rokiem, aby otrzymać emeryturę, nie mogły przystąpić do OFE.

Jeśli jednak są uczestnikami któregoś z 15 funkcjonujących funduszy, to muszą złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE (za pośrednictwem ZUS) do budżetu państwa. Wniosek ten należy złożyć wraz z wnioskiem o emeryturę.

Kilka pytań dotyczyło też emerytur pracowniczych dla kobiet. 55-letnia kobieta, która ma 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, ma prawo do wcześniejszej emerytury pod pewnymi warunkami. Między innymi przed złożeniem wniosku do ZUS musi być pracownikiem. Takiego warunku nie musi jednak spełnić kobieta, która była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez okres 30 lat.

PJ