Od czerwca tego roku zmieniają się zasady refundowania składek ZUS niepełnosprawnym, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Niższą pomoc otrzymają osoby o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wyjaśnia, że począwszy od refundacji za czerwiec 2011 r., osoby niepełnosprawne ubiegające się o taką pomoc powinny złożyć wniosek WN-U-G. Jego nowy wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 50, poz. 260).

Z wyjaśnień PFRON wynika, że niepełnosprawni przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zarejestrować się w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji powinny złożyć do biura funduszu m.in.: wniosek WN-U-G oraz kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.