Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Nowe rozwiązania uwzględniają to, że większość dokumentów osób ubezpieczonych była przez nie złożona do ZUS wcześniej, np. w momencie ubiegania się o ustalenie wysokości kapitału początkowego. Dane już posiadane przez ZUS, których nie trzeba będzie powielać, uwzględniają także informacje dotyczące wysokości składek, okresów ubezpieczenia oraz danych osobowych, takich jak PESEL lub adres zamieszkania. Zmiana przepisów ma ułatwić ubieganie się o rentę rodzinną.

– W efekcie osoby takie unikną błędów, które mogłyby wydłużyć okres oczekiwania na przyznanie świadczenia – mówi Arkadiusz Mirosław, radca prawny z Lublina.

Nowe przepisy mają również ułatwić ZUS prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. Akta konkretnej e-sprawy po ich zeskanowaniu i potwierdzeniu autentyczności będą przechowywane w systemie informatycznym ZUS przez 50 lat. Każdy ubezpieczony będzie miał prawo do bieżącego wglądu do swoich akt przez internet.