Wpis do specjalnego rejestru nie będzie już potwierdzał prawa pielęgniarki do wykonywania określonych świadczeń z zakresu medycyny pracy. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji. Trafił on do konsultacji.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez pielęgniarkę dodatkowych kwalifikacji będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących oraz uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu wyżej wymienionego.

Te pielęgniarki, które przed wejściem w życie nowych przepisów ukończą kurs z zakresu opieki nad pracownikiem w środowisku pracy, również zachowają prawo do udzielania świadczeń z medycyny pracy.