Badania cytologiczne będzie można wykonać w laboratoriach diagnostycznych pod warunkiem uzyskania przez nie wpisu do ewidencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL). Z tego wymogu wyłączone będą pracownie patomorfologiczne.

Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. nr 52, poz. 271), które dziś wchodzi w życie. Dookreśla ono warunki udzielania świadczeń z zakresu wykrywania raka szyjki macicy i raka piersi, ale nie zmienia samej listy świadczeń gwarantowanych, czyli takich, które są finansowane przez NFZ.

Dzięki rozszerzeniu katalogu świadczeniodawców dopuszczonych do wykonywania badań cytologicznych na etapie diagnostycznym o zakłady (pracownie) patomorfologiczne niewpisane do ewidencji KRDL ma poprawić się dostęp do tych świadczeń.