Ocenę pracy funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) sporządza jego przełożony. Uwzględnia w niej nie tylko jego efektywność, znajomość prawa, lecz także jakość przygotowywanych dokumentów służbowych.

Tak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz.U. nr 53, poz. 274). Wchodzi ono dzisiaj w życie.

Zgodnie z rozporządzeniem na podstawie opinii sprawdzana jest przydatność funkcjonariusza do dalszej służby. Przełożony może stosować trzystopniową skalę oceny pracy agenta (wyróżniająca, pozytywna lub negatywna).