W Sejmie odbywa się drugie czytanie rządowego projektu ustawy w sprawie zmian w systemie emerytalnym.

"Rząd wmawia Polakom, że nie ma innego wyjścia, bo trzeba ratować finanse publiczne. Tylko warto się zapytać, dlaczego tak się stało. Dlaczego roztrwoniliście państwo ten kapitał, który przejęliście w 2007 roku po poprzednim rządzie" - pytała Szydło.

"Dlaczego przez trzy lata utrzymywaliście nas wszystkich w przekonaniu, że jest świetnie, Polakom żyje się cudownie, że jesteśmy krajem przodującym w realizacji finansów, budżetu. A nagle okazuje się z dnia na dzień, w ciągu zaledwie kilku tygodni, że jest dramat i trzeba sięgnąć do kieszeni Polaków, no to podwyższamy podatki VAT, zabieramy się za emerytury. Co dalej?" - dodała.

Szydło podkreśliła, że PiS nie zgadza się z propozycjami rządu i trybem prac nad projektem. "Nie zgadzamy się, żeby łatać dziurę budżetową pieniędzmi emerytów i jeszcze wmawiać Polakom, że jest to dla ich dobra" - mówiła posłanka.

Zapowiedziała zgłoszenie przez PiS w drugim czytaniu poprawki do projektu. "A właściwie 33 poprawki. Ale można je określić mianem jednej. Zgłaszamy jako poprawkę projekt ustawy, który wcześniej złożyliśmy w Sejmie, o dobrowolności wyboru" - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, 75 proc. Polaków w badaniu niezależnej sondażowni poparło projekt PiS.

Projekt klubu PiS przewiduje, że każdy wchodzący na rynek pracy będzie mógł zdecydować, czy powierzyć część pieniędzy OFE, czy przekazać pieniądze do ZUS i liczyć na wyższą emeryturę z I filaru. Dodatkowo ubezpieczony będzie mógł określić, jaką część składki ZUS odprowadzi do OFE: na poziomie 2, 3, 4, 5, 6 czy 7,3 proc.