Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Gardias poinformowała, że podczas prac w Senacie nad ustawą o działalności leczniczej związek wystąpi o wysłuchanie publiczne. Najbliższe posiedzenie Senatu rozpocznie się 30 marca. Na wtorek pielęgniarki zapowiadają pikietę przed Sejmem.

Ustawa o działalności leczniczej doprecyzowuje zasady zatrudniana pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów. OZZPiP domaga się usunięcia z niej zapisu umożliwiającego takie rozwiązanie. W poniedziałek przedstawicielki związku przekazały marszałkowi Sejmu Grzegorzowi Schetynie opinię prawną mówiącą, że byłoby to zgodne z konstytucją.

"Ze względu na ważny interes publiczny, jakim może być - jeśli ustawodawca tak zdecyduje - przeciwdziałanie praktykom nadużywania umów cywilno-prawnych i zastępowania nimi umów o pracę - można wprowadzać ograniczenia co do formy wykonywania zawodu zaufania publicznego, w tym zawodu pielęgniarki (położnej)" - podkreśla w opinii dla OZZPiP dr Adam Bodnar z Wydziału Prawa i Administracji UW.

TK: zakaz zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na kontraktach niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł w grudniu 2005 r., że zakaz zatrudniania pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej na kontraktach jest niezgodny z konstytucją. Przepis ten, zgodnie z uchwaloną w lipcu 2005 r. ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, miał obowiązywać od początku 2006 r.

W ocenie TK nie było ważnego interesu publicznego, który uzasadniałby wprowadzenie zakazu pracy pielęgniarek na kontraktach. Trybunał zaznaczył w uzasadnieniu, że nie wyklucza, że byłoby ewentualnie wskazane, aby w niektórych zoz-ach ograniczyć zatrudnianie pielęgniarek na kontraktach, ale nie można zakazać tego wszystkim.

Na to orzeczenie TK powołuje się Ministerstwo Zdrowia. "Proponujemy protestującym pielęgniarkom zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie przymuszania ich do pracy na podstawie kontraktów, ale nie możemy zakazać tej formy zatrudnienia - powiedział PAP wiceminister zdrowia Jakub Szulc.

Także w ocenie b. ministra sprawiedliwości prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, w świetle orzeczenia TK nie można zakazać zatrudniania pielęgniarek na podstawie kontraktów. "Taka wykładnia obecnie obowiązuje. Każda ustawa, która wprowadziłaby zakaz zatrudniania pielęgniarek na kontraktach, byłaby narażona na zaskarżenie do TK i jej uchylenie" - powiedział w poniedziałek PAP.

Minister zdrowia Ewa Kopacz zaproponowała spotkanie wszystkich zainteresowanych grup pielęgniarek przy udziale samorządu zawodowego, podczas którego środowisko wyjaśni sobie problem z kontraktami. Kopacz podkreśla, że pielęgniarki zatrudnione w ten sposób są przeciwne postulatowi OZZPiP.