W czwartek posłowie wystosowali w tej sprawie dezyderat do premiera.

"Konieczne jest zwiększenie środków finansowych na rozwój bazy dydaktycznej i naukowej" - napisali posłowie w dezyderacie, argumentując, że mając nowoczesne laboratoria akademie wojskowe będą mogły starać się o granty na badania naukowe na najwyższym poziomie.

W dezyderacie napisano ponadto, że szkoły same powinny decydować o tym, ilu studentów w danym roku mogą na dany kierunek przyjąć. Tymczasem w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nad którą dobiegają końca prace w parlamencie, zapisano, że publiczna uczelnia nie może zwiększyć naboru o więcej niż dwa procent, chyba że zgodę na to wyrazi minister nauki. Wyjątkiem mają być uczelnie artystyczne oraz szkoły podlegające ministerstwu spraw wewnętrznych (pożarnicze i policyjne).

"Zdaniem komisji, konieczne będą w tym przypadku decyzje (...) umożliwiające uczelniom wojskowym ustalanie liczby studiującej młodzieży stosownie do optymalnych możliwości danej uczelni, powyżej wskaźnika ustawowego. Dotyczy to w szczególności Akademii Lotniczej w Dęblinie i Wyższej Szkoły Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu, które rozpoczęły nabór studentów cywilnych dopiero w bieżącym roku akademickim" - napisali posłowie.

Podkreślili ponadto konieczność wspierania uczelni wojskowych w rozwoju ich współpracy międzynarodowej, w tym przyciągania zagranicznych studentów. "System kształcenia żołnierzy zawodowych (...) może stanowić atrakcyjną ofertę szkoleniową dla innych zaprzyjaźnionych państw" - napisali.

Według danych Ministerstwa Obrony Narodowej w wyższych szkołach wojskowych w Polsce kształci się obecnie ponad 2 tys. studentów będących żołnierzami i 18 tys. cywilów. Wykłada w nich 1,5 tys. nauczycieli akademickich.

Studenci uczą się w nich na kierunkach: automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, energetyka, geodezja i kartografia, historia, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria materiałowa, logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nawigacja, oceanotechnika, socjologia, stosunki międzynarodowe i zarządzanie.