Podczas czwartkowej debaty w Sejmie Andrzej Sośnierz (PJN) podkreślił, że projekt ustawy o działalności leczniczej zawiera rozwiązania "warte poparcia mimo wątpliwości".

Projekt ustawy o informacji w służbie zdrowia uznał za "kompleksowo pomyślany", ale podkreślił, że ze względu na tę kompleksowość nie da się go wprowadzić w życie. "Ta ustawa będzie musiała być szybko nowelizowana, jeszcze w tym roku, ale trudno nie poprzeć tak kompleksowo pomyślanego rozwiązania" - powiedział. Zadeklarował, że PJN poprze również projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sośnierz zapowiedział, że jego klub nie poprze projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ze względu na wątpliwości co do zniesienia stażu podyplomowego dla młodych lekarzy.

Wiele wątpliwości, w jego ocenie, budzi także projekt ustawy refundacyjnej, któremu także PJN jest przeciwny. Sośnierz wskazywał, że zamrożenie części wydatków NFZ wydaje się być rozwiązaniem niewłaściwym, zaś wprowadzenie sztywnych marż i sztywnych cen leków będzie jego zdaniem kolejnym obciążeniem dla pacjentów. "A wydatki na leki są w Polsce największe w Europie i nie należy ich zwiększać" - przekonywał.